Activitats i Quaderns virtuals elaborats per Sebastià Mora Masot, mestre del CEIP Enric Grau Fontseré de Flix. Les activitats i els QV d'aquest recull es caracteritzen perquè treballen la geometria i utilitzen aplicacions geogebra.

Clicant els links podeu accedir als quaderns i a les activitats, si us agraden podeu fer-les fer als vostres alumnes de Cicle Superior de primària.

Si voleu trametre un QV als vostres alumnes com una activitat d'un curs Moodle heu d'escriure l'adreça que hi ha a l'apartat Ubicació a la finestra enllaç dels paràmetres del Quadern Virtual. Si voleu veure exemples cliqueu aquí i entreu com a visitant.

   
Activitats amb Geogebra: Rectes, angles i girs.
   

QV: Línies i angles

Descripció: Quadern Virtual amb exercicis sobre rectes, dibuix i mesura d'angles, classes d'angles i girs de 90º.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/geogebra02/

   

Dibuixar la mediatriu d'un segment.

Descripció: Trobareu les explicacions i una finestra GeoGebra amb un segment i les eines estrictament necessàries per dibuixar la seva mediatriu.

   

Dibuixar la bisectriu d'un angle.

Descripció: Trobareu les explicacions i una finestra GeoGebra amb un angle i les eines estrictament necessàries per dibuixar una bisectriu.

   
 

Classes de rectes.

Descripció: Finestres GeoGebra amb rectes dibuixades, eines per dibuixar-ne més i propostes de preguntes al respecte.

   

Girs.

Descripció: Enllaç a una aplicació Flash que treballa els girs. Amb tres nivells de dificultat hem de girar i encarar un ninja perquè no es vegi sorprès i derrotat. Les explicacions estan en llengua anglesa.

   

Mesura d'angles .

Descripció: Finestres GeoGebra amb angles dibuixats per fer exercicis d'estimació de mesura i càlcul d'angles adjacents.

   
   
Activitats amb Geogebra: Figures planes.

QV: Figures planes

Descripció: Quadern Virtual amb exercicis sobre polígons regulars i irregulars, càlcul de perímetres, classificació de triangles i classificació de quadrilàters.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/geogebra01/

   

Classificació de triangles.

Descripció: En una finestra GeoGebra podreu manipular els tres costats d'un triangle i construir-ne de totes les classes possibles. En una altra finestra podreu manipular tres triangles, cada triangle manté inalterable la propietat que el classifica segons els angles.

   

Dibuixar triangles donats tres costats.

Descripció: Trobareu les explicacions i una finestra GeoGebra amb les eines estrictament necessàries per dibuixar un triangle donades les llargades dels seus tres costats.

   

Dibuixar triangles donat un angle.

Descripció: Trobareu les explicacions i una finestra GeoGebra amb les eines estrictament necessàries per dibuixar un triangle rectangle de catets 10 i 6. Podeu aplicar les mateixes instruccions per dibuixar qualsevol triangle a partir d'un angle i dos costats.

   

Suma dels angles d'un triangle.

Descripció: Finestra GeoGebra per demostrar que la suma dels tres angles d'un triangle mesura 180º, inclou una animació que demostra la propietat de manera visual.

   

Classificació de quadrilàters.

Descripció: Podreu manipular un paral·lelogram, un trapezi i un trapezoide i esbrinar les propietats que els diferencien dins dels polígons de quatre costats.

   

Classificació de paral·lelograms.

Descripció: Accés a tres pàgines diferents en les que podreu manipular un quadrat, un rectangle, un rombe i un romboide. Amb això els podreu comparar i esbrinar les propietats que els diferencien dins dels polígons de quatre costats que tenen els costats paral·lels dos a dos.

Quadrat, rectangle i rombe Rectangle i romboide Rombe i romboide
   

Dibuixar un rectangle donats dos costats.

Descripció: Trobareu les explicacions i una finestra GeoGebra amb les eines estrictament necessàries per dibuixar un rectangle de qualsevol mesura.

   

Dibuixar un romboide donats un angle i la llargada de dos costats.

Descripció: Trobareu les explicacions i una finestra GeoGebra amb les eines estrictament necessàries per dibuixar un romboide en el que mitjançant tres punts lliscants podrem modificar-ne les seves propietats i transformar-lo en altres paral.lelograms.

   

Suma dels angles d'un quadrilàter.

Descripció: Finestra GeoGebra per demostrar que la suma dels quatre angles d'un quadrilàter mesura 360º, inclou una animació que demostra la propietat de manera visual.

   
Activitats amb Geogebra: Simetries i translacions.
 


Traçar figures simètriques respecte un eix .

Descripció: Trobareu tres finestres GeoGebra amb una figura diferent a cada una i les eines estrictament necessàries per dibuixar la figura simètrica corresponent.

   

Traçar figures traslladades respecte un vector .

Descripció: Trobareu tres finestres GeoGebra amb una figura diferent a cada una i les eines estrictament necessàries per dibuixar la figura traslladada corresponent.

   
Activitats amb Geogebra: La circumferència i el cercle.
   

Elements d'una circumferència.

Descripció: En una finestra GeoGebra i utilitzant les explicacions i les eines que trobareu, podreu construir, respecte la circumferència dibuixada, un diàmetre, un radi, una corda, una semicircumferència i un arc.

   

El cercle i les figures circulars.

Descripció: En una finestra GeoGebra i utilitzant les explicacions i les eines que trobareu, podreu construir, respecte les circumferències dibuixades, un semicercle, un sector circular, un segment circular i una corona circular.

   

El número TT i la longitud de la circumferència.

Descripció: Enllaç a la pàgina web de Manuel Sada des d'on podreu accedir a una sencilla animació que permet descobrir com es pot calcular la longitud d'una circumferència i el valor del número TT .

   

Posicions relatives entre una recta i una circumferència.

Descripció: En una finestra GeoGebra i utilitzant les explicacions i les eines que trobareu, podreu construir, respecte la circumferència dibuixada, una recta tangent, una recta exterior i una recta secant.

   

Posicions relatives entre dos circumferències.

Descripció: En una finestra GeoGebra i utilitzant les explicacions i les eines que trobareu, podreu construir, respecte la circumferència dibuixada, una circumferència exterior, una altra d'interior, una tangent exterior, una tangent interior i per últim una circumferència secant.

     

Àrea del cercle.

Descripció: Enllaç a la pàgina web de Manuel Sada des d'on podreu accedir a una sencilla animació que permet descobrir com es pot calcular l'àrea del cercle.

   

 

Activitats amb Geogebra: Àrea de figures planes. La circumferència i el cercle.
   

Base i altura d'un triangle.

Descripció: En una finestra GeoGebra podreu moure els vèrtexs i modificar un triangle que té dibuixades una base i l'altura corresponent. Podreu comprovar com l'altura manté la perpendicularitat amb la base o la prolongació de la mateixa passant pel vèrtex oposat a la mateixa.

   

Dibuixar l'altura d'un triangle.

Descripció: Trobareu les explicacions, una finestra GeoGebra amb un triangle que té dibuixada una base i les eines estrictament necessàries per dibuixar l'altura corresponent.

   

Base i altura d'un paral·lelogram.

Descripció: En una finestra GeoGebra podreu moure els vèrtexs i modificar un paral·lelogram que té dibuixades una base i l'altura corresponent. Podreu comprovar com l'altura manté la perpendicularitat amb la base o la prolongació de la mateixa passant pel vèrtex oposat a la mateixa.

   

Dibuixar l'altura d'un paral·lelogram.

Descripció: Trobareu les explicacions, una finestra GeoGebra amb un paral·lelogram que té dibuixada una base i les eines estrictament necessàries per dibuixar l'altura corresponent.

   

Àrea de figures planes.

Descripció: Enllaç a la pàgina web de Manuel Sada des d'on podreu accedir a un grup de pàgines web que contenen figures GeoGebra dinàmiques a partir de les quals es pot deduir l'àrea de les més elementals figures planes incloses l'àrea del cercle i la longitug de la circumferència.

     

Àrea de figures planes.

Descripció: Enllaç a la pàgina web del grup Geometria Dinàmica des d'on podreu accedir a un grup de pàgines web que contenen figures GeoGebra dinàmiques a partir de les quals es pot deduir l'àrea de les més elementals figures planes inclosa l'àrea del cercle. També trobareu l'accès a altres pàgines on hi ha les fòrmules i l'explicació corresponent.

   

 

Activitats amb Geogebra: Problemes geomètrics.
   


Resolució de problemes geomètrics.

Descripció: Trobareu 10 figures geomètriques que han estat dibuixades amb GeoGebra, intenteu descobrir el procés de construcció de cada una. Després intenteu dibuixar-les a la finestra GeoGebra que trobareu. Inventeu-ne de noves, potser força divertit.