PÀGINA WEB DE LA RAMBLA NOVA DE TARRAGONA

Transport Públic

GOVERN CIVIL

És un edifici aïllat, configurat volumètricament per la disposició urbanística del lloc; de planta baixa i cinc plantes d'alçada. És de major alçada el cos de l'edifici en la part que dóna a la plaça que en la que dóna a l'avinguda Lluís Companys, que consta solament de planta baixa i una planta; notable diferència que li dóna major força formal i compositiva, en deixar la galeria en façana a la plaça Imperial Tàrraco, que l'articula. Té una composició cúbica, jugant en façana a la plaça Imperial Tàrraco amb forats en forma de terrassa i amb la galeria contínua, que crea uns jocs de clar-obscur en contrast amb la pell envolvent de l'edifici, tota ella de marbre de tonalitat clara. Les composicions laterals del cos més alt són planes amb tipus de buits a manera de finestrals i el cos baix de l'edifici està remarcat per la composició linial de finestres corregudes. En conjunt, es podria dir que constitueix un element semiològic, tant a manera de fita visual com d'identificació político-administrativa, com a culminació de l'Avinguda-Rambla de Tarragona (AH).

Govern civil
Foto:Govern civil. Autora: Irene Espelta Figuerola


Bibliografia: Arquitectura de Tarragona des del segle XII; Josep Mª Buquerar i Bach; Ajuntament de Tarragona
Autors: Irene Espelta Figuerola i Natalia Sánchez García 4t A

| ©2007 Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona |