Taula Catàleg de Programesmissatge
 Windows XP  Sistema Operatiu - Windows XP
 


     100 problemes en PowerPoint
     112 Accions -materials SEDEC-
     Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-
     Barcelona -Infograf-
     Calendari mensual de tot l'any
     Activitats de lectoescriptura per a joves
     Activitats i materials per treballar el concepte de l'aigua, la seva bona utilització i estalvi
     Adaptacions Word per Matemàtiques
     Agafar
     Bonk -Control de Jocs-
     Calcwav -calculadora parlant-
     Calidoscopi -AlfaWin-
     Circuit dreta-esquerra -TocaToca-
     Clasificació dels pins -Infograf-
     Control de jocs per escanneig
     Cotxe -Control de Jocs-
     Creació de contes -Infograf-
     Discriminació auditiva de parelles de paraules -Clic-
     Eines per l'Institut i pel TAE -Clic-
     El cirerer Pàgina web amb continguts per l'alumnat amb NEE
     Endevina qui sóc -Infograf-
     Esquema corporal -Infograf-
     Exercicis de comprensió lectora sobre sexualitat per adolescents amb NEE -Clic-
     Familiarització amb el teclat -TocaToca-
     Fútbol -Control de Jocs-
     Infograf
     Itineraris en metro
     Jocs de taula i síl.labes
     L'ofici d'impressor -Infograf-
     Màquines -Infograf-
     Plafons SPC amb Word
     Plaphoons
     Platets voladors -Control de Jocs-
     Polígons - AlfaWin-
     Qui recull les caques del gos ? (Tento)
     Quídam
     Recerca de feina i TIC
     Recull d'exercicis gràfics amb programes de dibuix
     Revista Jove SPC -estiu 2003-
     Revista Jove SPC -estiu 2004-
     Sistema Solar -Infograf-
     Teclat virtual TotiPM
     Teclats Pilot
     Tetris -Control de Jocs-
     Videoclips infantils per a treballar la comprensió i l’expressió oral
     Videos de paraules de la Llengua de Signes Catalana
     Visita virtual al centre
     Vocabulari bàsic del decurs de l'any -Clic-
     Vocabulari SPC necessitats bàsiques -Clic i PowerPoint-
     Vols que t'expliqui un conte ?
     Activació del lèxic en la producció del text escrit
     Adaptacions Word
     Problemes de sumes i restes fins a 9 amb el Petit Escriptor
     Profematic
     Síntesi de veu UpcTV
     Teclat Sil·làbic (Teclat Màgic)