Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
Els lípids
 
Necessitats diàries de lípids Necessitats de materials
 

       Al igual que els glúcids, els greixos s'utilitzen sobretot per aportar energia a l'organisme, però també són imprescindibles per a altres funcions com l'absorció d'algunes vitamines (les liposolubles), la síntesi d'hormones i com a material aïllant i de recobriment d'òrgans interns. També formen part de les membranes cel·lulars i de les beines que envolten els nervis.
       Són presents en els olis vegetals (oliva, blat de moro, gira-sol, cacauet...) rics en àcids grassos insaturats, i en els greixos animals ( cansalada, mantega, llard de porc...) rics en àcids grassos saturats. Els greixos dels peixos contenen majoritàriament àcids grassos insaturats.
       Malgrat que dins el grup dels lípids podem trobar productes amb composicions molt diferents, la major part dels greixos que consumim procedeixen del grup dels triglicèrids. Els triglicèrids estan formats per una molècula de glicerina, a la qual hi han units tres àcids grassos de cadena més o menys llarga. El els aliments que normalment consumim sempre trobem una combinació d'àcids grassos saturats i insaturats. Els àcids grassos saturats són més difícils d'utilitzar per l'organisme, ja que les seves possibilitats de combinar-se amb altres molècules es limiten perquè tots els seus possibles enllaços ja estan utilitzats o saturats. Aquesta dificultat de combinació amb altres compostos fa que sigui difícil trencar llurs molècules en altres de més petites que travessin les parets dels capil·lars sanguinis i les membranes cel·lulars. Per això, en algunes condicions poden acumular-se i formar plaques en l'interior de les artèries (arteriosclerosi).
       Continuant en importància nutricional topem amb els fosfolípids, que inclouen fòsfor en les seves molècules. Entre altres coses, formen les membranes de les nostres cèl·lules i actuen com a detergents biològics. També és important assenyalar el colesterol, substància indispensable en el metabolisme perquè forma part de la zona intermitja de les membranes cel·lulars ( manté la seva forma), i intervé en la síntesi de les hormones. Existeix però un problema, com tots els excessos, un excés de colesterol pot provocar problemes. Si la quantitat de colesterol en el nostre organisme és molt alta, aquest passa a la sang. Un cop a la sang, és molt possible que aquest s'acumuli en els petits capil·lars i vasos sanguinis i per tant que produeixi obstruccions que impedeixin el pas de la sang, donant lloc a malalties cardiovasculars greus.
       Els lípids o greixos són la reserva energètica més important de l'organisme dels animals. Això es deu a que cada gram de greix produeix més del doble d'energia que els demés nutrients, cosa que fa que per acumular una determinada quantitat de calories, només sigui necessari la meitat de greix del que seria necessari de glucogen o de proteïna.

Torna al nivell superior