Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
Necessitats diàries de lípids
 
Necessitats diàries de lípids Necessitats de materials
 

      Es recomana que les greixos de la dieta aportin entre un 20 i un 30 per cent de les necessitats energètiques diàries. Però el nostre organisme no fa el mateix ús dels diferents tipus de greix, per la qual cosa aquest 30 % haurà d'estar compost per un 10 % de greixos saturats, un 5 % de greixos insaturats i un 5 % de greixos poliïnsaturats. A més a més, hi han certs lípids que es consideren essencials per a l'organisme, com ara l'àcid linolèic o linolènic, que si no hi són presents a la dieta en petites quantitats es produeixen malalties i deficiències hormonals. Aquests són els anomenats àcids grassos essencials o vitamina F.
      Si consumim una quantitat de greix major a la recomanada, l'increment de calories ( un gram de greix aporta 9 calories) en la dieta que això provoca ens impedirà tenir l'aport adequat de nutrients energètics sense sobrepassar el límit de calories aconsellable. En el cas de que aquest excés estigui format majoritàriament per àcids grassos saturats, augmentem el risc de patir malalties cardiovasculars com l'arteriosclerosi, els infarts de miocardi o les embòlies.

Torna al nivell superior