Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
Els minerals
 
 

       Els minerals són els components inorgànics de l'alimentació, és a dir, aquells que es troben a la naturalesa sense formar part dels éssers vius. Desenvolupen un paper importantíssim dins el nostre organisme, ja que són necessaris per l'elaboració de teixits, per la síntesi d'hormones i per a la major part de les reaccions químiques en les quals intervenen els enzims.
       Es poden dividir els minerals en tres grups: els macroelements que són els que l'organisme necessita en major quantitat i que es medeixen en grams, els microelements que es necessiten en menor quantitat i que es medeixen en mil·ligrams i , finalment, els oligoelements que fan falta en quantitats petitíssimes de l'ordre de micrograms (milionèssimes de gram).Torna al nivell superior