- BROMATQUIM - - PRÀCTIQUES -
Veure en format PDF

Pràctiques d'anàlisi química d'aliments, corresponents als cursos d'Iniciació a la Bromatologia que foren impartits per l'autor d'aquest espai web a l'Institut Politècnic de FP de Terrassa (actualment IES de Terrassa), promocionats pel CECOT i el Fons Social Europeu.


Clicar sobre el nom de la pràctica per accedir-hi:
PRÀCTICA
Ref.
Tractament previ de les mostres
1.1
Preparació de dissolucions reactives
3.1
Substàncies volàtils a 100ºC
4.1
Humitat pel mètode de dissolvents
4.2
Proteïna bruta
5.1
Caseïna a la llet en pols
5.2
Greix brut de mostres sòlides
6.1
Determinació de cendres
7.1
Fibra bruta
7.2
pH de l'aigua
8.1
Residu sec a l'aigua
8.2
Duresa de l'aigua
8.3
Alcalinitat de l'aigua
8.4
Diòxid de carboni lliure a l'aigua
8.5
Amoni a l'aigua
8.6
Determinació del calci
9.1
Halurs en aigua
9.2
Halurs no volàtils en aliments sòlids
9.3
Identificació de plom
10.1
Identificació de mercuri
10.2
Identificació d'arsènic
10.3
Fòsfor per espectrofotometria
11.1
Ferro en aigua (espectrofotometria)
11.2
Ferro en aliments (espectrofotometria)
11.3
Sodi per fotometria de flama
12.1
Humitat per centrifugació (greixos)
13.1
Humitat per dessecació (greixos)
13.2
Punt de fusió en greixos
13.3
Acidesa en greixos
13.4
Residu sòlid en greix
13.5
Índex de saponificació
13.6
Índex de iode en greixos
13.7
Índex de peròxids (greix)
13.8
Insaponificable d'un greix
13.9
Àcids oxidats en greix
13.10
Identificació de midó en productes càrnics
15.1
Sucres reductors
15.2
Sucres totals
15.3
Determinació espectrofotomètrica del midó
15.4
Anàlisi organolèptica del vi
16.1
Títol alcohomètric del vi
16.2
Acidesa volàtil del vi
16.3
Acidesa total del vi
16.4
Extracte sec total del vi
16.5
Acidesa total del vinagre
16.6
Greix en llet
17.1
Fenolftaleïna a la llet en pols
17.2
Lactosa a la llet
17.3
Carotens i xantofiles en el pebre roig
19.1
Farina de plomes (microscopia)
20.1
Àcids grassos per C.G.
22.1
Aminoàcids per C.G.
22.2