Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
Què és la nutrició?
 
La digestió L'absorció El metabolisme
 

       La nutrició és el conjunt de funcions que permet incorporar materials a les cèl·lules. Aquestes, en utilitzar-los, n'obtindran l'energia i les substàncies necessàries tant per al manteniment i la renovació de les pròpies estructures cel·lulars com per a la fabricació dels reactius específics de cada tipus de cèl·lula: enzims, hormones, anticossos, fibres, transmissors... L'arribada dels nutrients a les cèl·lules és els resultat finals d'una cadena que comença amb l'alimentació, continua amb la digestió, i vehiculada per la circulació, acaba, a través de la respiració, integrant a cada cèl·lula allò que necessita per viure.
       Qualsevol dèficit alimentari, digestiu, circulatori o respiratori, reduirà la nutrició cel·lular i per tant dificultarà en primer lloc la producció específica, i per fi la supervivència i la reproducció de les cèl·lules.
       Així, doncs, la paraula nutrició engloba processos molt diversos com ara: la digestió, l'absorció, l'aprofitament metabòlic i l'excreció de les restes.
 

Torna al nivell superior