Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
L'absorció
 
La digestió L'absorció El metabolisme
 
       S'entén per absorció el fenomen de passar els elements que contenen els aliments i que la digestió ha preparat en partícules adequades a través de la paret intestinal. La mucosa del budell és regada per vasos sanguinis, que capten aquestes substàncies, i així a través de la sang són transportades a totes les cèl·lules de l'organisme, que en el seu interior les aprofitaran per a la producció d'energia o per ser convertides en altres elements necessaris a moltes funcions.
       Tot això passa majoritàriament en el budell prim perquè més endavant en el budell gruixut (còlon) ja no hi ha possibilitat de treballar amb enzims digestius. En el còlon es reabsorbeix part de l'aigua continguda en els aliments, els electròlits i vitamines, però no en els nutrients energètics. També les restes no païdes en aquesta darrera fracció poden ser transformades per fermentacions que corren a càrrec dels bacteris que hi viuen i que, a part de constituir una defensa, van preparant les restes per ser evacuades.


Torna al nivell superior