Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
El metabolisme
 
La digestió L'absorció El metabolisme
 

       Aquest concepte s'hauria d'utilitzar en plural, ja que cada nutrient té unes determinades rutes metabòliques o processos bioquímics d'aprofitament.
       En general, però, en parlar de metabolisme es vol fer referència als processos intracel·lulars mitjançant els quals l'organisme té la possibilitat d'obtenir energia per al treball muscular, el manteniment de la temperatura... i també per a la síntesi de molècules noves i necessàries per al creixement i la renovació dels teixits i els fluids orgànics.

Torna al nivell superior