Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
La digestió
 
La digestió L'absorció El metabolisme
 

      La funció principal de l'aparell digestiu és transformar els aliments en substàncies assimilables a través del recorregut que fan des de la boca fins a l'intestí.
      La digestió es realitza al llarg del tub digestiu per processos físics (masticació, deglució, trituració, progressió per peristaltisme...) i químics (la saliva i els sucs de l'estómac, el pàncreas, l'intestí i la bilis). En aquests sucs hi ha ferments capaços d'hidrolitzar els nutrients, és a dir, convertir les molècules grosses que constitueixen els aliments en elements de mides molt més petites que siguin capaços de travessar la paret intestinal i poder així ser aprofitats per l'organisme.
      Un cop han estat treballats a la boca i l'estómac, els aliments passen en forma de bolus a la llum del duodè (primer tros de budell prim), on conflueixen les secrecions biliars i pancreàtiques que actuaran sobre els glúcids, els lípids i les proteïnes respectivament permetent-ne l'absorció.
      La fibra alimentària, juntament amb les partícules que no han estat totalment digerides, continua pel budell fins a ser eliminada per la femta.

Torna al nivell superior