Art del Renaixement
 

Frederic Chordá 

Index:

1.Introducció. Continuitat i innovació. Procediments artístics: Materials. Treball de l'artista: taller i tècniques.L'Art públic: Imatge religiosa i política. Els estats italians i l'Art. L'Art a la vida privada. Flandes i Itàlia.

2. Quattrocento. Arquitectura. Escultura. Pintura.

3. Cinquecento. Arquitectura. Escultura: Miquel Àngel, pintor i escultor. Pintura: Leonardo i Rafael.Estudis de Panofsky: Tiziano, Miquel Àngel i Bronzino.

4. El Manierisme. La difusió del Renaixement.

5. Bibliografia.

6. Nexes de Renaixement.
 
 

Model d'examen.
 
 

Treballs dels alumnes.