PÀGINA DE NÚRIA SARSANEDAS

Per triar i remenar

Frases de dades econòmiques

- A Catalunya hi ha tants porcs com persones (uns 7,5 milions l'any 2014). Font: Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya.

- Cada 7 segons un nen mor de fam en alguna part del món. Font: FAO, any 2014.

- Els ingressos dels cent més rics del món acabarien quatre vegades amb la pobresa. Font: Intermón Oxfam

- "Farien falta tres planetes com el nostre si tothom tingués el nivell de vida d'un europeu". Font: Arcadi Oliveres (del llibre "Contra la fam i la guerra").

- L'1 % dels més rics del món han incrementat els seus guanys un 60 % en els últims 100 anys. Font: Intermón Oxfam

- En el món, el 50 % dels treballadors guanya menys de 2 dòlars i no té cap tipus de contracte ni de protecció social, on hi ha 1.100 milions de famolencs i gairebé 2.000 milions en situació d'extrema pobresa. Font: llibre "Hay alternativas", de Vicens Navarro, Juan Torres i Alberto Garzón. Edició ATTAC España, 2011.

- "Els ingressos de les 50 empreses més grans del món són més elevats que la renda conjunta de 160 països". Font: Arcadi Oliveres (del llibre "Contra la fam i la guerra").

- "La despesa militar mundial és 20 vegades superior als diners necessaris per eradicar la fam". Font: Arcadi Oliveres (del llibre "Contra la fam i la guerra").

- Espanya és l'únic país de l'OCDE on els salaris reals no han crescut en els últims 15 anys. Font: llibre "Hay alternativas", de Vicens Navarro, Juan Torres i Alberto Garzón. Edició ATTAC España, 2011. 

 

SI AL MÓN HI HAGUESSIN 100 PERSONES...

50 serien dones

50 serien homes

26 serien criatures

Hi hauria 74 adults,

8 d'ells serien més grans de 65 anys


Hi hauria 60 asiàtics

15 africans

14 americans

11 europeus


33 cristians

22 musulmans

14 hindús

7 budistes

12 persones que practicarien altres religions

12 persones que no seguirien cap religió


12 parlarien xinès

5 parlarien castellà

5 parlarien anglès

3 parlarien àrab

3 parlarien hindi

3 parlarien bengali

3 parlarien portuguès

2 parlarien rus

2 parlarien japonès

62 parlarien altres llengües


83 sabrien llegir i escriure, 17 no

7 tindrien un títol universitari

22 tindrien accés a un ordinador

77 tindrien un lloc on aixoplugar-se

del vent i la pluja, però 23 no


1 s'estaria morint de gana

15 estarien desnodrits

21 tindrien sobrepès


87 tindrien accés a l'aigua potable

13 haurien de beure aigua no potable.


Font: 2012 - Fritz Erickson.

Núria Sarsanedas Castellanos: nsarsane@xtec.cat 

Llicència Creative Commons excepte les imatges (que tenen drets d'autor)