PÀGINA DE NÚRIA SARSANEDAS

Per triar i remenar

Enllaços d'economia

http://www.datosmacro.com/paises/comparar/: Web que compara les dades macroeconòmiques dels dos països que triïs. 

Principals indicadors econòmics de Catalunya de Gencat.net: Dades actualitzades del Producte Interior Brut, IPC, Taxa d'atur estimat (EPA) i registrat (OTG), comerç exterior i inversió estrangera (dades de Catalunya).

Institut d'estadística de Catalunya (IEC): Base de dades i informació estadística de Catalunya (amb dades demogràfiques, econòmiques, laborals, salut, educació, onomàstica de noms i cognoms, etc.).

Instituto nacional d'estadística (INE): Dades econòmiques i estadístiques d'Espanya.

Centro de investigaciones sociológicas (CIS): Les enquestes del CIS i els seus resultats, dades estadístiques, publicacions, links, etc. Igual que les webs de l'IEC i l'INE, aquesta adreça també és una font inesgotable d'informació interessant.

Web de les cambres de comerç de Catalunya: Hi ha 6 seccions: Empreses i Oportunitats, e-Business, Euro, Economia, Serveis Internet i Creació d'Empreses. També hi ha una Base de Dades empresarial amb informació  de més de 2 milions d'empreses, però per obtenir els registres s'ha de pagar.

Borsa de Barcelona: Informació sobre la Borsa (història, funcionament, horaris, agents, etc.), dades econòmiques i empresarials, visita virtual a la borsa, cotitzacions, índexs, vocabulari, bibliografia, enllaços financers, etc.                                                                                                  

Fira de Barcelona: "La ciutat dels negocis". Història, funcionament, localització, serveis i activitats de la fira de Barcelona.

Cambres de Comerç de Catalunya - Web de les Cambres de Comerç de Catalunya, amb una Base de dades d'Empreses catalanes a Internet on s'indica quines tenen pàgina Web. Empreses i Oportunitats, Comerç electrònic, Euro, Economia i Serveis Internet.

Cambra de Comerç de Barcelona - Web de la Cambra de Comerç de Barcelona. Informació sobre els Cursos de la Cambra - Formació empresarial de qualitat. Pimes, Comerç i Comerç exterior. Campus Virtual empresarial, en col·laboració amb la UOC - Universitat Oberta de Catalunya.

Barcelona Activa: Informació sobre l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona: el Servei d'atenció als emprenedors, el Servei per l'Ocupació...

Barcelona Netactiva: Comunitat virtual d'emprenedors i PIMEs. Informació d'interès, assessorament empresarial a distància, formació on-line i eines de cooperació empresarial.

Comissió Nacional del Mercat de Valors - CNMV - Web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors - CNMV, amb informació sobre la Borsa i recomanacions d'interés per a petits inversors.

LaBolsa.com - Web LaBolsa.com d'Hispavista. Mercats, Mercat continu, Índexs, Actualitat, Últimes Notícies, Cotitzacions, Notícies, Anàlisi, Editorial, Servei de Gràfics, Empreses, Comunitat, Educació, Cartera, Borsa de Treball, ... En castellà.

Webs de Borsa i Financeres : SelfTrade.comCiberbroker.es - El Inversor.

PYME - Àrea d'Informació - Web PYME - Àrea d'Informació, de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa (PYME), del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Pymes Online - Web de Pymes Online, amb una gran quantitat d'informació per la petita i mitjana empresa. Ajudes, Subvencions, Legislació, Notícies, ... En castellà.

Espacio Pyme - Web Espacio Pyme - Portal de negocis per a Pymes, creat per la Càmara de Comerç de Barcelona, La Caixa, IBM i BT. Què és Espacio Pyme?, Productes i Serveis: Central de compres, La teva Pyme on-line, Finances i economia, Màrketing i vendes, Taulell d'anuncis, Formació on-line, Notícies i informació i Assesor on-line i Subscripció. En castellà.

Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX - Web del Instituto Español de Comercio Exterior del Ministeri d'Economia i Hisenda, el primer Portal per a la internacionalització de l'empresa. Xarxa exterior, Xarxa territorial, Agenda, Taulell, Directe a, Adreces d'interès, Cercar, Serveis ICEX, ICEXPress, La meva empresa, El meu assessor, Taulell d'anuncis, ...

CIDEM - Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial - Web del CIDEM - Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial. de la Generalitat de Catalunya.

IDE - CESEM - Instituto de Directivos de Empresa - Web d'IDE - CESEM - Institut de Directius d'Empresa. Màsters Professionals, Màsters Postgraus, Màsters Online, Divisió Empresa, Innovatia, Mapa de la Web, ... En castellà.

Registre Mercantil - Registradors - Web de Registre Mercantil - Col·legi de Registradors d'Espanya. Informació mercantil i comptable online de 1.500.000 societats espanyoles.

AEAP - Asociación Española de Agencias de Publicidad - Web de l'AEAP - Asociació Espanyola d'Agències de Publicitad. Presentació, Agències Associades, Revista Agències, Publicacions i Productes, Sector Publicitari, Col·laboració AEAP, Formació, Festival, Recursos, Sala de Premsa, ... En castellà.

AEA - Asociación Española de Anunciantes - Web de la AEA - Asociació Espanyola d'Anunciants. Què és l'AEA?, Activitats de l'AEA, Serveis, Organització, Notícies, Objectius, Premis, Memòries, Llibres i Publicacions, Enllaços, Estructura de la Web, ... En castellà.

La Caixa - Web de la Caixa d'Estavis Pensions de Barcelona - "La Caixa". S'hi poden fer tot tipus de gestions on line. ServiCaixa, ServiTicket, Oficina virtual, Caixa Shopping, Agenda i venda d'entrades, Línia Oberta Web, Novetats, Punts Estrella, Beques - Estudis, Club Estrella, ServiHabitat - Serveis immobiliaris. En català, castellà i anglès.

Fundació La Caixa - Web de la Fundació La Caixa. Agenda, Notícies, Exposicions, Gent Gran, Club Estrella (La Web de la Gent Gran), Alzheimer, Sida, Infància, Cooperació internacional, Col·laboracions en iniciatives socials, Premis, Beques, Educàlia, Activitats educatives, Recursos educatius, Museus de la Ciència, Activitats de la Ciència, Medi Ambient, Arts Plàstiques, Fotografia, Música, Centres Culturals, Mediateques, Biblioteques, Publicacions, ... En català, castellà i anglès.

Agència EFE - Catalunya (en català) - Web en català de l'Agència EFE de Notícies. Servei de Notícies on-line en català. Última hora, Notícies del Món, Unió Europea, Espanya, Autonomies, Catalunya : Tot Catalunya, Les Comarques, Iberoamèrica, Estats Units, Economia, Esports, Motor, Agroalimentació, News in English, Efedata, Reportatges, Televisió, Accés a Serveis, Català en línia, Guia per a periodistes, Catalunya en xifres, El temps a Catalunya, Enllaços, Altres links d'interès, La foto del dia, Actualitat cultural a les comarques, ...

Caixa de Catalunya Online - Web de la Caixa de Catalunya Online. Caixa Catalunya, Productes i Serveis, Tel·Entrada, Grup Caixa Catalunya, Publicacions, Banca a Distància, Carnets Universitaris, Euro i Obra Social. En català, castellà i anglès.

WorldBank.org - Banc Mundial - Web del Banc Mundial - WorldBank.org, Organisme de les Nacions Unides. En anglès. BancoMundial.org. En castellà.

EconomyWeb - Web de la plataforma líder a Espanya en informació econòmica i financera, amb el seu Cercador d'Informació econòmica i financera (borsa, cotitzacions, ...) en temps real i una gran quantitat de serveis complementaris, com els últims indicadors econòmics. En castellà.

estuweb - Portal financer - Web estuweb - Portal financer. Kiosc, Els Teus Números, La Teva Inversió, Esmiweb, Aprèn, Participa, Indexs de mercats, Cotitzacions proporcionades per Reuters, Les Teves eines, Joc de Borsa, ... En castellà.

5ª edició Premis Barcelona d'Ofici Emprenedora - Web de la 5ª edició Premis Barcelona d'Ofici Emprenedora. Inscripcions, Modalitats dels Premis: Millor Pla d'Empresa, Empresa "TiC", Empresa Innovadora, Empresa Solidària, La Dona Emprenedora i Empresa a Tota Vela. Les Bases, El Jurat, Com participar-hi, Inscripcions i Última edició dels Premis. El Dia de l'Emprenedor, Barcelona, Palau de Congressos de Catalunya, 24 d'abril del 2002. En català, castella`i anglès.

The economist: Revista econòmica (en anglès).

Consorci de promoció comercial de Catalunya (COPCA): Interessant sobretot pels enllaços. Hi ha tota mena d'informació per als exportadors, així com estadístiques, formació, notícies, serveis, etc.

Factor Humà: Fundació per a la motivació dels recursos humans. Hi ha tres apartats: dades de la fundació, activitats i serveis on-line.

5 campus.com: Web d'Economia i Empresa amb apunts de comptabilitat, finances, economia de l'empresa, dret, estadística, màrqueting, etc. A més a més hi ha molts enllaços i articles interessants. En castellà.

AmosWeb: "Economic Portal Class". Hi ha unitats didàctiques tant de microeconomia com de macroeconomia. En anglès.

Web del CP'AC (Centre per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya): Entitat que ajuda a crear empreses. Hi trobareu les activitats que fan, les estadístiques sobre les empreses que s'han creat i tota mena d'informació necessària per crear una empresa (pla d'empresa per omplir i molt ben explicat, tràmits que s'han de fer, formes jurídiques, contractes, etc.). Aquesta entitat organitza el "Joc d'Empresa" per als instituts, que és gratuït de setembre a gener (més o menys).

Cursos on-line: Hi ha cursets de tota mena que estan penjats a la xarxa. Entre ells, n'hi ha molts de relacionats amb l'empresa: de màrqueting, borsa, comptabilitat, anàlisi de balanços, gestió de recursos humans, etc.

Web de Pilar Canet: Pàgina d'una professora d'economia de batxillerat. Hi trobareu informació sobre els tres crèdits de la matèria Economia i els sis crèdits d'Economia i Organització d'Empreses, un joc de borsa, enllaços, fotografies, etc. Bàsicament explica què fa a l'aula i em sembla que tothom s'ho passa molt bé!   ;-)

Ecomur: "Portal de Economía y Enseñanza": Portal molt complet, amb programacions senceres d'Economia i d'Economia i Organització d'Empreses (de batxillerat), joc de borsa, molts enllaços molt ben triats, exercicis, recursos per estudiants d'economia i d'economia i organització de batxillerat, apunts diversos, exàmens, enunciats de selectivitat, fòrum per professors i alumnes, etc. Recomanadíssima. En castellà.

Multiteca.com: "Trabajos y apuntes". Pàgina amb articles sobre molts temes empresarials, exercicis, jocs i cursos. 

Curs d'economia per internet: "La economía de mercado. Virtudes e inconvenientes". Pàgina molt interessant amb les dades més destacades de 200 grans economistes, explicacions multimèdia, observatori llatinoamericà, diccionari d'economia i finances, 100 textos d'economia i molts temes econòmics. Hi ha un botó que fa referència a la matèria Economia de batxillerat. Tota aquesta web està recollida en un CD Rom, que es pot comprar en aquesta mateixa web.

Núria Sarsanedas Castellanos: nsarsane@xtec.cat 

Llicència Creative Commons excepte les imatges (que tenen drets d'autor)