PÀGINA DE NÚRIA SARSANEDAS

Per triar i remenar

Tècniques

MÈTODE PER APRENDRE TEORIA (llengües, història, filosofia, etc.)

Ara us proposaré dos mètodes que actualment gairebé tothom coincideix a dir que són els més EFICAÇOS per aprendre teoria i després un mètode per a saber fer exercicis. 

 

PRIMER MÈTODE PER APRENDRE TEORIA

Consta dels passos següents:

1) Comenceu per tenir a la taula d'estudi EXCLUSIVAMENT allò que voleu aprendre en aquell moment i tot el material que necessiteu: bolis, "fosforitos", llapis, goma, fulls bruts i, evidentment, els apunts o el llibre que es vol estudiar.

2) Comencem a escriure en tres fulls bruts amb els títols de "DUBTES", "VOCABULARI" i "TEORIA 1". 

3) Fase d'EXPLORACIÓ: Ha de durar uns 5 minuts (màxim 10 minuts) i consisteix a observar tot allò que es vol aprendre: mirar els títols, quants fulls són, etc. per fer-nos una idea de tot el que hem de saber.

4) Es divideix tot el que volem aprendre en diferents BLOCS (per exemple, per temes) si és molt extens el que hem d'estudiar. Llavors ens concentrem amb el primer bloc teòric i apartem la resta (millor si s'endressa).

5) Fase de LECTURA RÀPIDA: Sense entretenir-se (per evitar de perdre la concentració) es llegeix tot de dalt a baix. No cal entendre-ho tot, ni molt menys. Es tracta d'agafar les idees principals.

6) Tornem a revisar els apunts o el llibre i anem escrivint en el full brut "VOCABULARI" totes les paraules importants que anem trobant, en el full "TEORIA 1" tots els títols i en el full de "DUBTES" totes les preguntes que se'ns acudeixin (coses que no entenem, preguntes que creiem que ens puguin entrar a l'examen, etc.).

7) Començar a RESPONDRE (per escrit o verbalment) tot el que hem apuntat als fulls bruts (definir els conceptes, explicar els títols i contestar els dubtes). El que no se sap, s'inventa. Segurament tindrem dificultats per respondre-ho tot. No cal entretenir-s'hi.

8) Fase de "RELECTURA": Torneu a llegir tot el que voleu estudiar fixant-vos sobretot en tot allò que us ha costat de contestar en la fase anterior. En els fulls bruts, hi afegirem vocabulari, teoria i dubtes. En els apunts, aneu remarcant les paraules clau (les més importants) si no ho teniu fet.

9) En un nou full  brut ("TEORIA 2") fareu un esquema, mapa conceptual o, millor encara, un mapa mental a partir del full de vocabulari. Per fer el mapa mental, només cal posar un dibuix al centre del full (o el títol del tema) i fer branques que surtin d'aquest centre (el full en posició horitzontal). Feu-ho amb molts colors diferents, si pot ser.

10) Fase de RECITACIÓ: A partir del mapa mental o esquema, comenceu a explicar tota la teoria (verbalment o per escrit) sense mirar els apunts. Després comproveu que ho heu fet bé i si no és el cas, repasseu i torneu-ho a provar fins que ho feu bé.

11) Ara sense mirar res de res, en un altre full brut "TEORIA 3" us dediqueu a tornar a fer el mapa mental, el mapa conceptual o l'esquema que havíeu fet abans (sense mirar enlloc). Després comproveu que ho heu fet bé i si no és el cas, repasseu i torneu-ho a provar fins que ho feu bé i torneu-lo a fer bé una vegada més.

12) Repasseu tots els apunts i els fulls bruts per no deixar-vos cap detall. 

13) Descanseu com a mínim 5 minuts abans de posar-se a estudiar el següent bloc teòric.

14) Repasseu sovint el mapa mental o esquema que hagueu fet en el 9è pas moltes vegades i reciteu tota la teoria. Si ho repasseu durant tres dies seguits (en un quart d'hora cada dia ho heu de poder tenir tot repassat) és molt probable que tot aquell aprenentatge ho pogueu conservar molt a llarg termini o, fins i tot, per sempre. Si no us ho creieu, proveu-ho.

 

SEGON MÈTODE PER APRENDRE TEORIA

Aquest mètode consta de dos passos menys que l'anterior i sol ser més adequat per aprendre una teoria que ens agrada molt i que volem saber. És més eficaç quan ens costa poc de concentrar-nos i quan ja tenim un hàbit d'estudi agafat. Consta dels passos següents (els 4 primers passos són els mateixos que en el primer mètode):

1) Comenceu per tenir a la taula d'estudi EXCLUSIVAMENT allò que voleu aprendre en aquell moment i tot el material que necessiteu: bolis, "fosforitos", llapis, goma, fulls bruts i, evidentment, els apunts o el llibre que es vol estudiar.

2) Comencem a escriure en tres fulls bruts amb els títols de "DUBTES", "VOCABULARI" i "TEORIA 1". 

3) Fase d'EXPLORACIÓ: Ha de durar uns 5 minuts (màxim 10 minuts) i consisteix a observar tot allò que es vol aprendre: mirar els títols, quants fulls són, etc. per fer-nos una idea de tot el que hem de saber.

4) Es divideix tot el que volem aprendre en diferents blocs (per exemple, per temes) si és molt extens el que hem d'estudiar. Llavors ens concentrem amb el primer bloc teòric i apartem la resta (millor si s'endressa).

5) En comptes de fer una lectura ràpida, fem una LECTURA EN PROFUNDITAT, on reflexionarem sobre tot allò que volem aprendre i anem apuntant directament en els tres fulls bruts de dubtes, vocabulari i teoria. Intentarem anar relacionant-ho tot. Pensarem les aplicacions, problemes, exemples, etc. que estiguin relacionats amb el que estem llegint. No passarem al paràgraf següent sense haver fet la nostra pròpia reflexió i ens haguem assegurat que ho hem entès perfectament. Però si hi ha quelcom que no entenem, tampoc no ens bloquejarem: en els mateixos apunts hi farem un gran interrogant amb llapis i ja ho solucionarem més tard.

6) REPÀS de tot el que s'ha llegit i apuntat en els fulls bruts. Intentarem entendre el que hem marcat amb interrogants. Si no ens en sortim, ho preguntem l'endemà al professor/a o a un company. També ho podeu consultar al llibre de text, enciclopèdia, diccionari o per internet.

7) Elaboreu un mapa mental, mapa conceptual o esquema de tot el tema.

8) RECITEU el tema: expliqueu tot el que sapigueu (verbalment o per escrit) a partir del mapa mental o esquema que hagueu fet.

9) Comproveu que ho heu fet bé i torneu-ho a fer les vegades que calgui fins que no us deixeu res.

10) Sense mirar, feu vosaltres el mapa mental o esquema sense mirar fins que us surti bé. Després feu-lo bé una vegada més. 

11) Descanseu com a mínim 5 minuts abans de posar-se a estudiar el següent bloc teòric.

12) Repasseu sovint el mapa mental o esquema que hagueu fet en el 9è pas moltes vegades i reciteu tota la teoria. Si ho repasseu durant tres dies seguits (en un quart d'hora cada dia ho heu de poder tenir tot repassat) és molt probable que tot aquell aprenentatge ho pogueu conservar molt a llarg termini o, fins i tot, per sempre. Si no us ho creieu, proveu-ho.

 

 

MÈTODE PER APRENDRE A FER EXERCICIS (matemàtiques, física, química, comptabilitat, etc.)

El mètode que us proposo crec que és el més efectiu. És el que utilitzo jo actualment. Parteix del principi que l'única manera d'assegurar-nos que sabem fer els exercicis és fer-los directament. I no perdrem el temps mirant com es fan sense haver-ho intentat de fer nosaltres primer (perquè no sabem on hi ha les dificultats si no ho intentem fer nosaltres abans).

Consta dels passos següents:

1) Comenceu per tenir a la taula d'estudi EXCLUSIVAMENT allò que voleu aprendre en aquell moment i tot el material que necessiteu: bolis, "fosforitos", llapis, goma, fulls bruts i, evidentment, els apunts o el llibre que es vol estudiar.

2) Comencem a escriure en tres fulls bruts amb els títols de "DUBTES", "FORMULARI" i "EXERCICIS 1".

3) Fase d'EXPLORACIÓ: Ha de durar uns 5 minuts (màxim 10 minuts) i consisteix a observar tot allò que es vol aprendre: mirar els títols, exercicis, fórmules, quants fulls són, etc. per fer-nos una idea de tot el que hem de saber.

4) Es divideix tot el que volem aprendre en diferents blocs (per exemple, per temes) si és molt extens el que hem d'estudiar. Llavors ens concentrem amb el primer bloc i apartem la resta (millor si s'endressa).

5) Amb els apunts al davant, anem apuntant totes les fórmules que veiem al full "FORMULARI", i tots els enunciats dels exercicis a "EXERCICIS 1". No ens fixem en res més: ni en la teoria (excepte si és molt extensa) ni en la solució dels exercicis. Si ens apareixen dubtes, els apuntem al full de "DUBTES".

6) Agafem el full d'"EXERCICIS 1" i comencem a resoldre els exercicis sense mirar. Si tenim dubtes amb les fórmules, consultem el full de "FORMULARI". Només mirarem la solució quan haguem acabat (per comparar) o quan no sapiguem com fer-ho (després d'haver pensat una mica).

7) Si els exercicis ens resulten fàcils, podem fer-ne més de seguits i després comprovar. Si els trobem difícils, els farem i comprovarem un per un. La teoria s'anirà llegint quan ja haguem intentat fer els exercicis (llavors és quan té sentit).

8) Després d'haver intentat fer tots els exercicis del full "EXERCICIS 1" els torneu a fer tots, però aquesta vegada sense consultar el formulari.

9) Compareu altra vegada les vostres solucions amb les dels apunts i apunteu tots els dubtes i exercicis mal fets al full de dubtes.

10) Repasseu les solucions i torneu a fer els exercicis que us han sortit malament sense mirar enlloc. Si teniu temps, torneu-los a fer tots (els que us han sortit bé també). I si encara teniu més temps, encara els torneu a repetir una altra vegada. Aquesta és la manera d'agafar agilitat: com més vegades els feu, més ràpid anireu i més bé us sortiran.

11) Comproveu els apunts que no us hagueu deixat res important (fixeu-vos especialment amb les explicacions teòriques que tingueu).

12) Descanseu com a mínim 5 minuts.

13) Repasseu el full de "FORMULARI" i els apunts (per sobre) per recordar els procediments per resoldre els exercicis. Si us costa de recordar les fórmules, interpeteu-les intuïtivament (mirant la relació entre totes les variables que hi intervenen) i escriviu-les sense mirar (una per una) unes quantes vegades.

14) REPÀS: Un altre dia o més tard, torneu a agafar el full d'"EXERCICIS 1" (i el "2", etc. si no hi caben en un sol full), els resoleu altra vegada i ho torneu a comprovar.

 

 

Espero que us serveixin aquests mètodes. Però si no us convencen, cap problema!! Us dissenyeu un mètode i intenteu seguir-lo. El que sí que és important és que no estudieu sense cap mètode. Quan us acostumeu a estudiar d'una determinada manera (seguint aquests passos o altres) cada vegada sereu més efectius i us anirà millor. Intenteu ser metòdics perquè us serà més fàcil estudiar, sobretot a la llarga.

Núria Sarsanedas Castellanos: nsarsane@xtec.cat 

Llicència Creative Commons excepte les imatges (que tenen drets d'autor)