PÀGINA DE NÚRIA SARSANEDAS

Per triar i remenar

Examen

Moltes vegades els exàmens no acaben de fer justícia perquè hi ha persones que saben molt més que la nota que treuen o al revés (també hi ha persones que saben treure molt partit del poc que saben).

Independentment del nivell de preparació de cara a un examen concret, hi ha una sèrie de condicions generals que poden ajudar molt a treure el màxim rendiment del que se sap. A més a més, també hi ha tècniques concretes per fer cada tipus de prova.

 

CONDICIONS GENERALS PER AUGMENTAR EL RENDIMENT EN UN EXAMEN:

1) Feu front a l'examen amb seguretat. Heu d'estar convençuts que us pot anar molt bé.

2) Estigueu relaxats. Si creieu que podeu estar nerviosos, preneu-vos abans una til·la.

3) Feu-lo ben alimentats. Podreu pensar molt millor després d'haver-vos menjat un entrepà que no pas si no heu menjat res o un croissant, per exemple.

4) Haver dormit 8 hores. Sempre és preferible anar descansat i despert sense haver tingut temps de repassar o d'acabar d'estudiar, que no pas no haver dormit prou per acabar-ho tot. Si es dorm poc, no es pot pensar amb claredat i és quan ens equivoquem i ho enredem tot. Ja sabeu que hi ha setmanes on s'acumulen molts exàmens. Això ja ho sabeu al principi de curs, així que no deixeu mai que s'acumuli la feina. Estudieu abans i, durant la setmana d'exàmens, dediqueu-la bàsicament a repassar.

 

TÈCNIQUES PER FER UN EXAMEN TIPUS TEST ON NO RESTEN ELS ERRORS

1) Calculeu el temps màxim que teniu per cada pregunta. Mireu de tenir contestades més de la meitat de les preguntes a la meitat del temps de l'examen.

2) No us precipiteu i contesteu sense pensar. Assegureu-vos que heu entès bé l'enunciat i no contesteu sense haver llegit totes les opcions possibles (a vegades hi ha més d'una opció certa però una d'elles és més complerta).

3) Si no resten les preguntes, contesteu-les totes. Comenceu contestant les que sabeu amb seguretat i les que no sabeu i que cregueu que pensant tampoc no ho fareu millor. Després torneu al principi del qüestionari i aneu contestant les que us falten (les que dubteu i heu de pensar una mica més).

4) Si us falta temps, acabeu contestant totes les preguntes que us falten a sorts (ja que no resten els errors).

 

TÈCNIQUES PER FER UN EXAMEN TIPUS TEST ON ELS ERRORS RESTEN

1) Quan teniu 4 opcions i en cas d'error resta 0,25 (és el cas més habitual) contestarem únicament aquells enunciats en què poguem descartar com a mínim una opció de les 4. Si no en podem descartar cap, millor deixar-ho en blanc.

2) Començarem contestant les preguntes que sabem amb seguretat (comprovant que hem entès l'enunciat i totes les opcions possibles). Després, ens dedicarem als enunciats més dubtosos i contestarem únicament quan poguem descartar com a mínim una de les quatre opcions possibles.

3) Si ens faltés temps (que no hauria de ser) deixarem les preguntes en blanc.

 

TÈCNIQUES PER FER UN EXAMEN ESCRIT

1) Començarem llegint l'examen de dalt a baix (tot sencer).

2) Tornarem a llegir l'enunciat amb deteniment i escriurem un petit guió, esquema, fórmula, etc. de cada pregunta.

3) Decidirem el temps màxim que ens podem estar per cada pregunta (pot ser diferent per cada pregunta). Per fer-ho, fixeu-vos, si hi és, en la puntuació de cada pregunta (dediqueu més temps a les preguntes que puntuen més).

4) Comenceu a contestar les preguntes que tingueu més clares amb el màxim d'ORDRE I CLAREDAT que pogueu. Deixeu pel final les preguntes que us resultin més difícils. Si us encalleu en alguna pregunta, deixeu espai en blanc en el full i passeu a la pregunta següent. Després ja hi tornareu.

5) No dediqueu mai més temps que el que us heu proposat en una pregunta sense haver contestat les altres.

6) Comproveu que ho heu respost tot (llegint la pregunta i després la vostra resposta) i comproveu que no se us ha escapat cap falta d'ortografia i que heu respost exactament el que es demana amb prou claredat. Però abans de corregir-vos res, assegureu-vos-en bé.

Núria Sarsanedas Castellanos: nsarsane@xtec.cat 

Llicència Creative Commons excepte les imatges (que tenen drets d'autor)