PÀGINA DE NÚRIA SARSANEDAS

Per triar i remenar

Memòria

Per recordar quelcom s'han d'haver produït amb èxit els tres passos següents (coneguts com a "les 3 R del record"):

1) REGISTRE (adquisició o captació de la informació).

2) RETENCIÓ (emmagatzemament de la informació).

3) RECUPERACIÓ (extracció de la informació que tenim emmagatzemada quan la necessitem).

 

Només que falli algun dels passos anteriors, ja no podem recordar el que preteníem. Per tant, cada vegada que estudiem, ens hem d'assegurar que podem realitzar els tres passos amb èxit.

 

COM MILLORAR LA NOSTRA MEMÒRIA???

Senzillament, millorant les "3 R del record". COM?

 

1) MILLORAR LA FASE DE REGISTRE: Captem molta més informació quan estem relaxats i atents. Per relaxar-nos, podem respirar profundament i seure correctament per proporcionar més oxigen al cervell. Per estar atent, no hi ha res millor que tenir interès pel que es vol recordar. Si no aconseguim estar motivats per la matèria, penseu en les aplicacions o exemples en què es compleix el que us heu d'aprendre. I si encara ho trobeu massa abstracte, us ho podeu prendre com un joc.

 

2) MILLORAR LA FASE DE RETENCIÓ (emmagatzemament): És l'etapa més difícil quan no hi ha realment interès pel que es vol recordar. Per retenir quelcom és imprescindible que es vulgui realment recordar aquella informació. Si voleu memoritzar-ho a llarg termini (absolutament recomanat) cal que ho vulgueu recordar a llarg termini. La manera més usual per retenir la informació és mitjançant les tècniques d'estudi tradicionals (exploració, lectura, anotarció, relectura, síntesi, etc.). Per millorar aquesta fase, aneu a la pàgina de tècniques concretes.

 

3) MILLORAR LA FASE DE RECUPERACIÓ: Si s'ha fet correctament la fase de retenció, només cal comprovar que realment podem utilitzar la informació retinguda quan nosaltres volem. La manera de comprovar-ho dependrà de la informació que es vol recordar, però les tècniques més utilitzades són aquestes dues:

    - La RECITACIÓ: En un full s'apunten els títols i subtítols del que es vol recordar i, sense mirar, es diu tot el que es recorda (oralment o per escrit).

    - Resolució d'EXERCICIS  i/o PREGUNTES: Quan estem a la fase de retenció, en un full anem apuntant totes les preguntes i/o exercicis que se'ns vagin acudint (o els mateixos dels apunts) i després, sense mirar, intentem resoldre-ho tot. Finalment, ens autocorregim per comprovar si ho hem fet bé. Si no és el cas, tornem a la fase 2 o repetim la fase 3 (depenent de la nostra seguretat).


TRES CONSELLS:

EVITAR INTERFERÈNCIES: No ho estudieu tot de cop sense descansar, ja que oblidareu el que havíeu estudiat al principi. Si heu vist mai dues pel·lícules seguides, veureu com recordeu molt poquet de la primera, ja que no heu deixat temps entremig perquè els coneixements es consolidin.

PODER DE LA IMAGINACIÓ: Si us imagineu el que esteu estudiant (amb imatges, però també amb fets, converses, sons, olors, tacte...) us serà molt més fàcil de recordar.

SOBREAPRENENTATGE: Si torneu a estudiar el que ja sabeu, no només us ho sabreu millor sinó que també estareu passant aquests coneixements a la vostra memòria a llarg termini, sobretot si podeu relacionar els continguts apresos amb altres coneixements o experiències que ja teniu.

Núria Sarsanedas Castellanos: nsarsane@xtec.cat 

Llicència Creative Commons excepte les imatges (que tenen drets d'autor)