Taula Catàleg de Programesmissatge
 escaneig  Acces Alternatiu - escaneig
 


     Activació del lèxic en la producció del text escrit
     Activitats de Comprensió Lectora en Català -Clic -
     Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-
     Adaptació d'activitats al català occidental -Clic -
     Barcelona -Infograf-
     Bonk -Control de Jocs-
     Calcwav -calculadora parlant-
     Carta als Reis -TpWin-
     Clic Profe -Clic -
     Control de jocs per escanneig
     Cotxe -Control de Jocs-
     Descripcions -TpWin-
     Discriminació auditiva de parelles de paraules -Clic-
     Eines per l'Institut i pel TAE -Clic-
     El cargol i l'herbeta de poniol -Clic-
     El cotxe espatllat -Clic-
     El cotxe espatllat -Infograf-
     El nen (creació de frases) -Clic -
     El peixet petit -Clic i PowerPoint-
     Escriu el teu calendari -TpWin-
     Esquema corporal -Infograf-
     Euro -Tpwin-
     Exercicis de comprensió lectora sobre sexualitat per adolescents amb NEE -Clic-
     Fem amanides -TpWin-
     Fem la travessa -TpWin-
     Fútbol -Control de Jocs-
     Infograf
     Iniciació a la lectoescriptura -Clic -
     Itinerari per la composició escrita d'un text -TpWin-
     Material de classe -TpWin-
     Menjar SPC -TpWin-
     Mira què dic -Clic -
     Parar taula -TpWin-
     Passa Planes per escaneig
     Plaphoons
     Platets voladors -Control de Jocs-
     Postals de Nadal -TpWin-
     Quin gust tenen els núvols? -Clic -
     Rata Plaphoons
     Sensacions SPC -TpWin-
     Teclat Sil·làbic (Teclat Màgic)
     Teclat virtual TotiPM
     Teclats Pilot
     Tetris -Control de Jocs-
     Tpwin -16 bits-
     Tpwin -32 bits-
     Tria -TpWin-
     Vocabulari bàsic del decurs de l'any -Clic-
     Vocabulari SPC necessitats bàsiques -Clic i PowerPoint-
     Clasificació dels pins -Infograf-
     Creació de contes -Infograf-
     El dilluns -TpWin-
     Endevina qui sóc -Infograf-
     L'ofici d'impressor -Infograf-
     La cara -TpWin-
     Màquines -Infograf-
     Sistema Solar -Infograf-
     Confegir -TpWin-
     La invitació d’aniversari -Clic -
     Textos per calcular -TpWin-
     Activitats fonètiques amb el Petit Escriptor