Les migracions humanes


Índex per àrees curriculars

Distribució dels continguts i versió editada


Versió editada per a imprimir
Versió editada article per article, en format PDF
Per a obrir els articles individualment, cliqueu sobre la icona que hi tobareu a l'índex per àrees curriculars davant dels tìtols corresponents.

Versió editada completa, en format PDF

Document sencer amb tots els articles (2.056 KB).
Recordeu que heu de tenir instal·lat l'Acrobat Reader.

Navegació per àrees curriculars
En aquest índex els articles es troben agrupats per blocs temàtics segons les àrees curriculars. Al clicar sobre el text del títol obrireu directament la plana web de cada artícle.

Bloc lingüístic
Llengua
Idioma


Bloc antropològic
Ciències socials


Bloc científic-tecnològic
Matemàtica
Ciències de la Naturalesa
Tecnologia


Bloc d'expressió
Música
Educació física


Bloc d'orientació i tutoria
Transició al món del treball


Activitat d'autoavaluació final
El test de "Les migracions humanes"
Bloc lingüístic

Llengua
Immigrants famosos o "estrangers"?
El text descriptiu

Elaborar receptes amb aliments "immigrats"
El text instructiu

La influència de l'àrab a la nostra llengua
Les llengües evolucionen

Migrar, immigrar i emigrar
La derivació de paraules

Històries d'immigrants
El text narratiu

Me n'aniré de casa...
El text poètic
Idioma
Les llengües dels estrangers
Connexions entre llengua i cultura

Vull conèixer millor els companys!!
Diferents maneres de comunicar-se

Ton voisin est un étranger? Is your neighbor a foreigner?
La semblança entre llengües
Bloc antropològic

Ciències socials
Migrar és una activitat normal
Importància de la pròpia opinió sobre qualsevol tema
Alguns fluxos migratoris importants
Sempre hi ha hagut migracions humanes

Hi ha diferents tipus d'immigrants
La influència de la cultura i l'economia en les migracions

Causes de les migracions actuals
La distribució mundial de la pobresa

Un, dos, tres...Móns?
L'"índex de desenvolupament humà"
Bloc científic-tecnològic

Matemàtica
Precisem el concepte de migració
L'ús de representacions gràfiques

Fletxes per a representar migracions
La relació de proporcionalitat

Orientar-nos en un Món a l'abast
Els eixos de coordenades com a referència

Millorem la comprensió de les taxes
Representació de les taxes amb segments o barres i amb sectors angulars
Ciències de la Naturalesa
Tots som africans
L'actual concepte de les races

Els animals també migren
Semblances entre les migracions animals i les humanes

Animals vinguts de fora
Les peripècies migratòries de la cotorra de pit gris 
Tecnologia
Per un món sense barreres !!
Recursos tecnològics per al control de les fronteresBloc d'expressió
 
Educació visual i plàstica
Quan féu l'equipatge no us deixeu el llapis
La comunicació amb l'ajut del dibuix

País nou, sensacions noves
Colors freds i colors pàl·lids

Amb llum, ho veureu més clar
El poder de les ombres

Els grafitis de la meva carpeta
Missatges simbòlics dibuixats
Música
El rap d'El Raval
Les pulsacions i el ritme musical

El ressò de les pasteres: "L'altre Titànic"
Relació entre melodia i text literari
Educació física
Com es doblega la russa Svetlana !!
La flexibilitat física

La rapidesa humana és de color negre...
La velocitat física

Cal mantenir-nos drets !!
La força física

La gran resistència física del tercer Món
La resistència física
Bloc d'orientació i tutoria
 
Transició al món del treball
Esteu disposats a treballar on calgui?
Treballar, però en quines condicions?
Treballar per guanyar-se la vida?
La dona és discriminada en el treball?
Treballar a Catalunya és molt arriscat?
Acceptaríeu un treball precari?Activitat d'autoavaluació final
El test de "Les migracions humanes"
Test ràpid sobre alguns dels conceptes que apareixen en els articles

 Retorn a l'ínici Retorn a l'índex general