Art dels segles XVIII i XIX


- Característiques generals del neoclassicisme i el romanticisme

- Característiques generals del realisme i el impresionisme

Art neoclàssic


Vignon

1 - P .Vignon:
Església de Santa Magdalena (París) 

Canova

2 - Canova: 
Eros i Psique

Horacios

3 - J.L. David: 
El jurament dels Horacis

 

Arquitectura del segle XIX


Eiffel
Tassel
Carson
1 - G. Eiffel:
La "Tour Eiffel" 
2 - V.Horta:
Casa Tassel (Brussel.les)

3 - Sullivan:
Magatzems Carson (Chicago)  


Escultura del segle XIX


Rodin Blay
1 - Rude: 
La Marsellesa 
(arc de l'Étoile, Paris)
2 - A.Rodin: 
El pensador 
3 - Miquel Blay: 
Els primers freds

Pintura del segle XIX


-

1 - F. de Goya: 
El Tres de Maig

2 - F. de Goya: 
La família de Carles IV
3 - E. Délacroix:
La llibertat guiant el poble
4 - Th. Géricault
El rai de la Medusa
5 - C.Friedrich:
Monjo vora el mar
6 - Courbet: 
L 'enterrament d'Ornans
7 - J.F. Millet:
Les espigadores

 
8 - Marià Fortuny:
La Vicaria
9 - E.Manet:
"Déjeuner sur l'herbe"
10 - C.Monet:
Sol ixent. Impressió
11 - P. Gauguin:
Pits amb flors roges

12 - P.Cézanne:
Jugadors de cartes

13 - E. Munch:
El crit
 
 
 
14 - Van Gogh:
Nit estrellada (versió de 1889)
 
Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2022