Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
La difícil selecció dels aliments
 
La difícil selecció dels aliments Els aspectes negatius de l'alimentació moderna
Problemes d'ahir i d'avui La nostra part de culpa com a consumidors
La causa de l'intoxicació Moltes i diverses causes de transtorn
Els controls de sanitat Intoxicacions alimentàries greus
 

       Amb l'experiència dels anys s'han anat seleccionant diferents productes oferts per la natura i provats en els animals i l'home, i d'aquesta manera s'han obtingut conclusions respecte de la seva utilitat en l'alimentació. Uns resulten aprofitables i han restat definitivament incorporats com a aliments d'ús habitual; d'altres no tenen utilitat o fins i tot es manifesten com a tòxics per la qual cosa s'han eliminat definitivament.
      El consum dels aliments de provada innocuïtat no constitueix d'antuvi cap problema per a ser utilitzats per l'home. No obstant això, per diverses circumstàncies, poden esdevenir agents tòxics o causants de malalties específiques, sovint de caràcter molt greu.


Torna al nivell superior