Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
Moltes i diverses causes de trastorns
 
La difícil selecció dels aliments Els aspectes negatius de l'alimentació moderna
Problemes d'ahir i d'avui La nostra part de culpa com a consumidors
La causa de l'intoxicació Moltes i diverses causes de transtorn
Els controls de sanitat Intoxicacions alimentàries greus
 

      La classificació de les causes que produeixen trastorns per la indigestió d'aliments és molt variada, però totes elles s'inclouen en dos grans grups: biòtiques i abiòtiques.
      Les primeres són degudes a l'acció d'éssers vius, macro o microscòpics com ara paràsits animals, bacteris, fongs, virus, toxines.
      Pel que fa a les abiòtiques són causades per agents no vius, com és el cas dels pesticides, adobs, conservadors artificials, metalls pesants, etc.
Torna al nivell superior