MATERIALS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

TEMA 1 - L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM
1. La persistència de l'Antic Règim Veure
2. La vida quotidiana a finals del segle XVIII Veure
3. La Crisi de l'Antic Règim I: la Il·lustració Veure
4. La Crisi de l'Antic Règim II: el Despotisme il·lustrat Veure

 

TEMA 2 - LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ANGLATERRA
1. Les causes de la Primera Revolució Industrial Veure
2. El procés de la industrialització Veure
3. Una nova societat industrial i urbana: burgesos i proletaris Veure

 

TEMA 3 - LIBERALISME I NACIONALISME EN EL SEGLE XIX
1. Les primeres revolucions liberals Veure
2. La Revolució Francesa (1789 - 1815) Veure
3. El Congrés de Viena i l'Europa de la Restauració Veure
4. La Revolució de 1848 i la liquidació de l'absolutisme Veure
5. Nacionalisme i problemes nacionals a l'Europa del segle XIX Veure
6. La unificació d'Itàlia Veure
7. La unificació d'Alemanya Veure

 

TEMA 4 - ELS NOUS MOVIMENTS SOCIALS
1. El naixement de la nova societat de classes Veure
2. Els orígens del moviment obrer i el naixement del sindicalisme Veure
3. Les Trade Unions i el cartisme britànic Veure
4. Els socialistes utòpics Veure
5. Naixement, vida i crisi de la Primera Internacional Veure
6. Marxisme i anarquisme (presentació en power point) Veure
7. Karl Marx i el socialisme científic Veure
8. La Segona Internacional Veure

 

Com elaborar un context històric per a un examen d'Història

 

TEMA 5 - L'ÈPOCA DE L'IMPERIALISME (1870 - 1914)
1. La Segona Revolució Industrial (I) Veure
2. La Segona Revolució Industrial (II) Veure
3. La Revolució Tecnològica: els grans invents a inicis del segle XX Veure
4. Les Causes de l'Imperialisme Veure
5. L'Imperi Britànic a inicis del segle XX (mapa) Veure
6. L'ocupació imperialista del Món: el repartiment d'Àfrica i d'Àsia Veure
7. L'organització dels Imperis colonials i les conseqüències de l'imperialisme Veure

 

TEMA 6 - EUROPA FINS A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
1. Europa a inicis del segle XX Veure
2. Aliances i conflictes previs a la Gran Guerra Veure
3. L'esclat de la Primera Guerra Mundial Veure
4. De la guerra de moviments a les trinxeres Veure
5. La Pau de Versalles i les conseqüències de la guerra Veure
Mapes de la Primera Guerra Mundial Veure

 

Vladimir Ilitx Ulianov LENIN

TEMA 7 - LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I L'URSS

1. La Rússia dels Tsars. Rússia abans de la Revolució
Veure
2. La revolució de Febrer
Veure
3. El triomf dels bolxevics. La revolució d'Octubre
Veure
4. Lenin al poder i la Guerra Civil. La III Internacional
Veure
5. L'era d'Stalin
Veure
GUIÓ PER A L'EXAMEN
Veure

Mapa de l'Imperi Rus (Rússia en el Món)

Nicolau II, l'últim tsar de Rússia

 

 

TEMA 8 - EL MÓN EN L'ÈPOCA D'ENTREGUERRES (1919 - 1939)
1. Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial Veure
2. Prosperitat i crisi als Estats Units d'Amèrica: els Happy Twenties Veure
3. L'esclat de la crisi: el crack del 29 i la Gran Depressió Veure
4. Polítiques contra la crisi: el keynesianisme Veure
5. Polítiques contra la crisi II: la New Deal i la cooperació internacional Veure

 

TEMA 9 - DEMOCRÀCIES I TOTALITARISMES A EUROPA (1919 - 1939)
1. Democràcies i dictadures a Europa Veure
2. El feixisme italià: Mussolini al poder Veure
3. La dictadura feixista a Itàlia Veure
4. La República de Weimar i l'ascensió del nazisme Veure
5. La dictadura dels nazis Veure
6. Política de Hitler fins a 1939 Veure
Document: ELS 25 PUNTS DEL PROGRAMA NAZI Veure

 

TEMA 10 - LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939 - 1945)
1. L'esclat de la guerra Veure
2. La iniciativa de l'Eix Veure
3. Viure sota l'ocupació nazi Veure
4. La derrota nazi i el final de la guerra Veure
5. El Món després de la Guerra Mundial: conseqüències i l'organització de la pau. Veure
TAULA DE LES VÍCTIMES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL Veure

 

Fotografies i mapes de la Segona Guerra Mundial

Les zones d'ocupació d'Alemanya al 1945

La Conferència de Teheran

La Conferència de Ialta

La Conferència de Postdam

La bomba atòmica sobre Nagasaki

 

TEMA 10 - LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939 - 1945)
1. Un Món bipolar: l'inici de la Guerra Freda Veure
2. Els conflictes de la Guerra Freda: Berlín i Corea Veure
3. Els conflcites de la Guerra Freda II: Vietnam i Cuba Veure
4. Els grans Blocs Militars: l'OTAN i el Pacte de Varsòvia Veure
5. Tensions i conflictes al bloc soviètic: Xina, Iugoslàvia, Hongria i la Primavera de Praga Veure
6. Els conflictes interns al Món occidental i el moviment dels No Alineats Veure

MAPES, FOTOGRAFIES I DOCUMENTS

Plànol de la ciutat de Berlín i el Mur

 

 

 

Tornar al Portal