Edició de textos amb Word 97      Cicle superior

Activitats amb l'editor de textos i de navegació per Internet

DOSSIERS DEL MESTRE

DOSSIERS DEL MESTRE

Cicle superior 1

Cicle superior 2

Prąctica 1
Arranjar i donar format a un text

Dossier de l'alumne

Prąctica 2
Capturar una notķcia a internet

Dossier de l'alumne

Prąctica 1
Copiar un text i donar-li format

Document Plutó (sense format)
Document Plutó (amb format)

Prąctica 2
Retallar, copiar i enganxar

Document Sistema solar (desordenat)
Document Sistema solar (ordenat)

Prąctica 3
Donar format a la notķcia

Dossier de l'alumne

Prąctica 4
Fem-ne un repąs

     

Dossier de l'alumne
           

Prąctica 5
Arranjar un text (2)

     

Dossier de l'alumne

Prąctica 6
La correcció de textos (1)

Dossier de l'alumne

           

Prąctica 7
La correcció de textos (2)

Dossier de l'alumne

Prąctica 8
Creació d'una taula (1)

Dossier de l'alumne

           

Prąctica 9
Creació d'una taula (2)

Dossier de l'alumne

Prąctica 10
Recerca d'informació a Internet

Dossier de l'alumne

           

Prąctica 11
Afegir un bloc de text a un document

Dossier de l'alumne

Prąctica 12
Crear un document amb text i imatge

Dossier de l'alumne

           

Prąctica 13
Recerca d'informació a Internet (2)

Prąctica 14
Creació d'una taula (3)

           

Prąctica 15
Creació d'una taula (4)

Prąctica 16
Ordenar una taula segons diferents criteris

           

Prąctica 17
Creació d'una grąfica (1)
En preparació

Prąctica 18
Creació d'una grąfica (2)
En preparació

           

Pągina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle . 2000