Entreteniments matemàtics

ÍNDEX GENERAL

Títol

Contingut

Achi

 • És una variant del tres en ratlla, jugat amb quatre fitxes per a cada jugador.

Adreces d'interès

 • Altres adreces sobre aquest tema.

Alquerc

 • Joc de fitxes en un tauler de 5 x 5 que es mouen i es capturen de la mateixa manera que a les dames actuals.

Amb 12 escuradents

 • Figures geomètriques formades amb 12 escuradents.

Amb nombres iguals

 • Aconseguir diferents resultats fent operacions amb nombres iguals.

Autopista

 • Joc per afavorir el càlcul amb nombres fins a 100 que es juga amb les fitxes del dòmino.

Cent un

 • Joc de cartes per practicar el càlcul mental. Cada carta que es juga ha de ser una combinació del valor de les que ja hi ha a la taula.

Cinc cents

 • Joc de cartes per practicar el càlcul mental. Cada jugador ha de formar grups de 3 o més cartes iguals que formin escala. L'objectiu és que la suma de les cartes capturades sumi més de 500 punts.

Cinc en ratlla

 • Joc de tauler en què els jugadors han d'aconseguir afilerar cinc fitxes i evitar que el contrincant ho faci. També se'l coneix com Gomoku.

Connecta 4

 • Joc de tauler en què els jugadors han d'aconseguir afilerar quatre fitxes i evitar que el contrincant ho faci.

Curiositats

 • Anècdotes històriques.

Curses de cotxes

 • Curses que es fan dibuixant la trajectòria dels vehicles sobre un paper quadriculat qualsevol.

Dames xineses

 • En un tauler en forma d'estel de 6 puntes es coloquen 15 fitxes per a cada un dels tres jugadors i han d'aconseguir situar-les a l'altre extrem més aviat que els demés.

Dara

 • Variant del joc tres en ratlla jugat en un tauler de 5 x 6 i dotze fitxes cada jugador.

De pel·lícula

 • Un repàs a pel·lícules en què els nombres han servit de recurs per determinar el títol.

Estrella màgica

 • Distribució de nombres en els vèrtex d'una estrella, mantenint constants les sumes dels que estan afilerats, de manera semblant com es fa en els quadrats màgics.

Faves comptades

 • Joc de cartes en què cada jugador ha de tirar unes cartes que valguin igual a la suma o resta de les jugades anteriorment en les dues darreres jugades.

Guardaagulles

 • La llargada dels vagons pot suposar una dificultat afegida a l'hora de traslladar-los d'un lloc a un altre.

Halma

 • Joc de tauler en què s'han d'ocupar les posicions corresponents del tauler, abans que ho faci l'adversari.

Iotè

 • Joc que es juga en un tauler de 6 x 5 caselles, en què s'ha d'intentar capturar les 12 peces de l'adversari. 

Joc real d'Ur

 • Joc de curses per un tauler en què 7 peons han de fer un recorregut més de pressa que l'adversari.

Kono

 • Joc de tauler en el qual les fitxes s'han de moure fins ocupar els llocs que ocupava l'adversari en el moment de començar la partida.

Lau kati kata

 • Joc d tauler amb unes normes similars a les dames actuals

Les xifres

 • Els nombres no sempre són avorrits, tenen la seva personalitat i poden protagonitzar els contes de la nostra vida.

Loa

 • Dos jugadors tenen les fitxes situades en un tauler de 8 x 8.

Lu-lu

 • Joc de càlcul amb nombres fins a 100.

Màgia

 • Joc en què s'endevina on acabarà la partida, que segueix unes normes donades, a pesar de la llibertat que sembla tenir la persona que el juga per moure la fitxa.

Maharajà

 • Es juga sobre un tauler d'escacs i representa l'enfrontament entre un maharajà i uns soldats que el volen capturar.

Mancala awari

 • És un joc de raonament i càlcul per a dues persones on no influeix l'atzar. Una partida dura de 15 a 30 minuts. Es juga en un tauler amb 14 clots per dipositar les fitxes o fent servir pedres i clots a terra.

Memòria numèrica

 • Recursos per memoritzar nombres.

Més sèries

 • Continuar sèries numèriques.

Morris

 • Versions complexes de tres en ratlla.

Mu torere

 • Joc de tauler per a dos jugadors amb quatre fitxes per cadascun que tenen nou espais per moure's intentant bloquejar el moviment de l'adversari.

Nombres

 • Curiositats que s'observen en fer operacions amb alguns nombres.

Noro

 • Moviment de fitxes per un tauler.

Nyout

 • Joc de tauler en que es competeix per recórrer una pista circular més de pressa que el contrincant amb totes les fitxes.

aradoxes

 • Exercicis sobre paradoxes.

Patolli

 • Joc de tauler precursor del parxís, que jugaven els asteques (250-900 dC)

Pensa un nombre

 • Vols presumir davant un company teu de la teva capacitat de càlcul?
Pentalfa
 • Joc per a un sol jugador que ha de posar nou fitxes en un tauler pentagonal de deu posicions, seguint les normes del joc

Pentòminos

 • Combinar figures geomètriques formades per 5 quadres iguals, per formar-ne altres de més grans.

Pesca

 • És un joc de cartes on poden jugar de 2 a 5 jugadors. Pot servir perquè els infants practiquin el nom dels nombres, classificació i emparellament, els conceptes de dreta i esquerra, a seguir els torn del joc.

Pong hau k'i

 • Joc de tauler en què cada jugador pretén immobilitzar el contrari.

Problemes de pesades

 • Per resoldre'ls s'ha d'aplicar la lògica.

Quadrat màgic

 • Anem a fer una prova d'endevinació a distància.

Quadrats

 • Joc en què s'ha de treballar la imaginació espacial per evitar que les fitxes dibuixin un quadrat sobre el tauler.

Quadrats màgics

 • A la Xina i a l'Índia ja es coneixien fa més de 2000 anys. En un manuscrit hindú se n'expliquen algunes teories del segle I de la nostra era.

Quarto

 • Joc de tauler en què es relacionen formes, mida i color per aconseguir agrupar 4 fitxes en línia.

Ritmomàquia

 • Joc de tauler amb fitxes que tenen diferents valors numèrics amb els quals s'ha de fer càlculs per obtenir mètodes guanyadors.

Riure o somriure

 • Acudits inspirats en nombres.

Seega

 • És una variant del tres en ratlla i versió actual d'un joc tradicional que es juga a Egipte. Encara que es fàcil de jugar, permet fer investigacions sobre l'estratègia a seguir.

Sèries

 • Sèries numèriques.

Setze

 • És un joc de cartes per a dues persones. Serveix per practicar la suma i la descomposició del 16 en sumands.

Sistemes de numeració

 • El sistema de numeració actual té com a base el número 10. Això vol dir que comptem els objectes fent grups de 10 i cadascun forma una unitat d'ordre superior.

Sorpreses

 • Problemes amb una solució inesperada.
Surakarta
 • Joc de tauler amb un disseny molt original en què s'han de capturar les fitxes de l'adversari.

Sz'kwa

 • Joc de tauler d'origen xinès, amb 20 posicions, en què els dos competidors van col·locant les seves 20+20 fitxes i capturant aquelles que envolten.

Tchuka ruma

 • Joc procedent de l'Índia per a un sol jugador que consisteix en moure pedretes entre diferents platerets, seguint unes normes, fins aconseguir que estiguin totes en el mateix.

Tantrix

 • Col·locar fitxes hexagonals amb camins dibuixats que enllacen amb altres.

Tauler trencat

 • Recompondre un tauler d'escacs trencat en peces.

Tic-tac-toe

 • Versions del tres en ratlla.
Tic-tac-toe 3D
 • En un tauler tridimensional de 4 x 4 x 4 s'ha d'aconseguir afilerar 4 fitxes abans que ho faci el contrincant.

Tic-tac-toe 4D

 • En un tauler tetradimensional de 3 x 3 x 3 x 3 s'ha d'aconseguir afilerar 3 fitxes més vegades que l'adversari mentre es van omplint totes les cares..

Trens

 • Resoldre un problema de moviments de trens d'una via a una altra.

Tres en ratlla

 • Joc de tauler en què els jugadors han d'aconseguir afilerar les tres fitxes i evitar que el contrincant ho faci.

Vint-i-nou

 • És un joc de cartes per a quatre persones que juguen en equips de dos. Serveix per practicar la descomposició del 29 en sumands, la suma, estimular la memòria i treballar en equip.

Vint-i-un

 • És un joc de cartes per a un nombre indefinit de persones. Serveix per practicar la descomposició del 21 en sumands, la suma, estimular la memòria i desenvolupar nocions de probabilitat.

Xifres a la història

 • Com ha evolucionat la representació dels nombres.

Zero

 • El zero va aparèixer molt tard, però va revolucionar tota la matemàtica. Tota la numeració va canviar amb la seva presència.

Índex temàtic