Taula Catàleg de Programesmissatge
 so  Multimedia - so
 


     Activació del lèxic en la producció del text escrit
     Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-
     Adaptació d'activitats al català occidental -Clic -
     Calcwav -calculadora parlant-
     Clic Profe -Clic -
     Diccionari -TsWin-
     El cargol i l'herbeta de poniol -Clic-
     El cotxe espatllat -Clic-
     El cotxe espatllat -Infograf-
     El dilluns -TpWin-
     El lleó i el ratolí -PowerPoint-
     El nen (creació de frases) -Clic -
     El peixet petit -Clic i PowerPoint-
     Endevina qui sóc -Infograf-
     Iniciació a la lectoescriptura -Clic -
     La Festa
     Lectura de textos
     Material de classe -TpWin-
     Medi ambient -Activitats d’estimulació visual per alumnes greument afectats-
     Menjar SPC -TpWin-
     Oscil·loscopi
     Parlador
     Passa Planes per escaneig
     Qui recull les caques del gos ? (Tento)
     Quídam
     Quin gust tenen els núvols? -Clic -
     Reconeixement de fonemes
     Reconeixement de veu -Control del ratolí-
     Reconeixement de vocals
     Síntesi de veu UpcTV
     Textos per calcular -TpWin-
     TocaToca
     Videoclips infantils per a treballar la comprensió i l’expressió oral
     Vocabulari SPC necessitats bàsiques -Clic i PowerPoint-
     Vols que t'expliqui un conte ?
     Activitats i materials per treballar el concepte de l'aigua, la seva bona utilització i estalvi
     Barcelona -Infograf-
     Carta als Reis -Tauleta -
     Carta als Reis -TpWin-
     Clasificació dels pins -Infograf-
     Discriminació auditiva de parelles de paraules -Clic-
     Esquema corporal -Infograf-
     Familiarització amb el teclat -TocaToca-
     Globus 3
     Infograf
     L'ofici d'impressor -Infograf-
     Màquines -Infograf-
     Mira què dic -Clic -
     Plaphoons
     Problemes de sumes i restes fins a 9 amb el Petit Escriptor
     Sensacions SPC -TpWin-
     Sistema Solar -Infograf-
     Teclat Sil·làbic (Teclat Màgic)
     Tpwin -16 bits-
     Tpwin -32 bits-
     TSWIN 32 bits -Controlador de la TAULETA-
     Videoconceptes
     Vocabulari bàsic del decurs de l'any -Clic-
     Activitats fonètiques amb el Petit Escriptor
     Bonk -Control de Jocs-
     Control de jocs per escanneig
     Cotxe -Control de Jocs-
     Creació de contes -Infograf-
     Exler
     Fútbol -Control de Jocs-
     Itineraris en metro
     Tetris -Control de Jocs-
     Les Receptes de Cuina -SPC-