Enrera
Índex de continguts
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
 
 
Mòduls i pràctiques
 
Continguts curs "Informàtica aplicada a les necessitats educatives especials"

Mòdul 1:

El processador de text

Pràctica 1: Inserir imatges al processador de text

Pràctica 2: Obtenció d'imatges

Pràctica 3: Les plantilles del processador de text

Pràctica 4: Adaptacions Word -v.05

Exercicis

Mòdul 2:

Programes de dibuix

Pràctica 1: Paint

Pràctica 2: Editors gràfics. Tux Paint i Kidpix 4

Pràctica 3: OpenOffice.org Impress

Pràctica 4: Gimp

Exercicis

Pràctica 1: Opcions d'Accessibilitat

Pràctica 2: Teclats en pantalla

Pràctica 3: Símbols SPC

Pràctica 4: Plaphoons

Exercicis

Pràctica 1: Configuració de pantalla, ratolí i sons

Pràctica 2: Veu pregravada. Enregistrament de sons

Pràctica 3: Veu pregravada. Calcwav

Pràctica 4: Veu sintetitzada

Exercicis

Pràctica 1: Visualització del so. Globus 3

Pràctica 2: Llenguatge de signes. Signe 2

Pràctica 3: Creda MIL

Pràctica 4: FACIL

Pràctica 5: FACIL. Creació d'activitats

Exercicis

Pràctica 1: Toca Toca

Pràctica 2: Contes SPC

Pràctica 3: Profemàtic

Pràctica 4: AlfaWin Geomètric

Exercicis

Mòdul 7:

El treball de llengua

Pràctica 1: Exler

Pràctica 2: GALÍ

Pràctica 3: Cerca d'informació

Pràctica 4: Activitats d'expressió escrita

Pràctica 5: Revisió ortogràfica

Exercicis

Pràctica 1: Alumnat nouvingut

Pràctica 2: Alumnat nouvingut (II)

Pràctica 3: Llargues malalties

Pràctica 4: Altres transtorns

Exercicis

 
Programes i aplicacions
 

AlfaWin Geomètric

Audacity

Calcwav

Contes SPC

CREDA MIL

Edupostals

El pequeño escritor

Espai LIC

Exler

Galí

Gimp

Impress

Lectura de Textos

Linux

Mira què dic

MUD's

Paint

Planeta Visual

Profemàtic

Quadern Digital

Símbols SPC

Síntesi de veu UpcTV

Teclat TotiPM

TocaToca

Vida diària de la classe

Windows

Writer

 
Maquinari
 
L'escàner
La càmera digital (pràctica d'ampliació)
Connexions a la targeta de so (micròfon i altaveus)
 
Amunt