Història de l'art
materials selectes

Comentaris d'art contemporani
Art i societat
Fonaments d'Història de l'Art, F.Chordá
El Renaixement
Conèixer l'Art
Història de l'art de Catalunya
Història de l'Arquitectura
El Guernica de Picasso
Art del segle XVIII: Rococó, Neoclàssic
Les Très Riches Heures du Duc de Berry
Las Meninas de Velázquez
Racó d'art
Images of women in Ancient Art
Imatges i enllaços, Història de l'Art de COU
Arts Didàctica
Curs d'art en línia, UOC
Ars Visual
Artehistoria

 

 1. - Comentaris d'art contemporani: cubisme, fauvisme, surrealisme, expressionisme
 2. Art i societat, X. Ripoll
 3. Paleolític: La societat depredadora
 4. Egipte: La revolució urbana
 5. Grècia: L'organització política
 6. Alta Edat Mitjana: L'estructura feudal. El romànic
 7. Recuperació de l'Europa medieval: Les ciutats. El gòtic
 8. Renaixement: L'ascens de l'artista i de la burgesia
 9. Edat Moderna: Transició del feudalisme al capitalisme. El barroc
 10. La l·lustració: Una nova mentalitat. rococó i neoclassicisme
 11. Edat Contemporània: Liberals i nacionalistes. El romanticisme
 12. Un segle de revolucions: La revolució industrial.  El realisme
 13. Segle XX: L'art dels totalitarismes
 14. Art del Renaixement, Frederic Chordà 
 15. Introducció. Continuitat i innovació. Procediments artístics: Materials. Treball de l'artista: taller i tècniques.L'Art públic: Imatge religiosa i política. Els estats italians i l'Art. L'Art a la vida privada. Flandes i Itàlia.
 16. Quattrocento. Arquitectura. Escultura. Pintura.
 17. Cinquecento. Arquitectura. Escultura: Miquel Àngel, pintor i escultor. Pintura: Leonardo i Rafael. Estudis de Panofsky: Tiziano, Miquel Àngel i Bronzino.
 18. El Manierisme. La difusió del Renaixement.
 19. Bibliografia.
 20. Nexes de Renaixement.
 21. Model d'examen
 22. Treballs dels alumnes
 23. Conèixer l'Art, Frederic Chordà
 24. Abans de començar
 25. Què sabem?
 26. Com mirem?
 27. Al voltant de l'Art
 28. Conèixer la Pintura
 29. Conèixer l'Escultura
 30. Conèixer l'Arquitectura
 31. Conceptes
 32. Vocabulari
 33. Imatges
 34. Activitats
 35. Didàctica
 36. Història de l'art de Catalunya, Xavier Ripoll
 37. Prehistòria i Antiguitat
 38. Edat Mitjana
 39. Edat Moderna i Contemporània
 40. Analitzar l'artMediateca
 41. Història de l'arquitectura, Silivia
 42. Neolític
 43. Mesopotàmia
 44. Egipte
 45. Creta
 46. Micenes
 47. Grècia
 48. Roma
 49. Paleocristià
 50. Bizanci
 51. Islam
 52. Art cristià
 53. Asturià
 54. Mossàrab
 55. Romànic
 56. Gòtic
 57. Renaixement
 58. Quattrocento
 59. Cinquecento
 60. Barroc
 61. Rococó
 62. Neoclassicisme
 63. Segle XIX
 64. Urbanisme
 65. Estils històrics
 66. El ferro
 67. Escola de Chicago
 68. Modernisme
 69. Segle XX
 70. Racionalisme
 71. Organicisme
 72. La postguerra
 73. Estil tardomodern
 74. Postmodernisme
 75. Arquitectura actual
 76. Dues versions de "Les Très Riches Heures du Duc de Berry"
 77. Les Très Riches Heures du Duc de Berry
 78. Exemple: El mes de juny i el treball dels camperols feudals
 79. Al WebMuseum
 80. Pictures:
 81. First quarter
 82. Second Quarter
 83. Third Quarter
 84. Fourth Quarter
 85. Documentation:
 86. What is the Très Riches Heures?
 87. Who painted the Très Riches Heures?
 88. Who was their Patron?
 89. How did they paint the Très Riches Heures?
 90. Glossary
 91. Racó d'art
 92. Museu Picasso de Barcelona
 93. Obra dels darrers anys de Van Gogh
 94. Miró, un artista suggerent
 95. Magritte i el surrealisme
 96. Propostes didàctiques
 97. Images of Women in Ancient Art
 98. Syllabus
 99. Resources
 100. Women in Prehistory
 101. Women in Egypt
 102. Women in the Aegean
 103. Women in Palestine
 104. Women in Greec
 105. Barbarian Women
 106. Imatges i enllaços per a l'estudi de la Història de l'Art de COU -
 107. Tema d'introducció. Vocabulari i tècniques artístiques
 108. Prehistòria i Primeres Civilitzacions Urbanes
 109. Art Clàssic. Grècia
 110. Art Clàssic. Roma
 111. Paleocristià i Bizantí
 112. Art Islàmic
 113. Art romànic
 114. Arts Didàctica, Joan Sorolla · IES Miquel Biada
 115. Artsdidactica.galeria: contingut adaptat al temari d'Hª de l'art 2n Btx
 116. Recursos per a treballar a l'aula
 117. Comentaris d'art contemporani
 118. Cubisme
 119. Fauvisme
 120. Surrealisme
 121. Expressionisme
 122. Ars Visual: catedrals, museus, monuments · 3D-
 123. Templos
 124. Catedral de Mallorca
 125. Catedral de Cuenca
 126. Catedral de Oviedo
 127. Catedral de Valencia
 128. Catedral de Zaragoza
 129. La Sagrada Familia
 130. Catedral de Cusco
 131. Toledo y las tres  culturas
 132. Reales Sitios
 133. Palacio Real
 134. El Escorial
 135. Palacio de Aranjuez
 136. Palacio del Pardo
 137. Palacio de La Granja
 138. La Almudaina
 139. La Encarnación
 140. Archivos Nacionales
 141. Otros Monumentos
 142. Exposiciones
 143. Museo Virtual


   ·
   ·

    

~


El Web de les Ciències Socials, 1997-2008

resolució òptima 1024×768 · navegueu amb Firefox i premeu la tecla F11 · webmaster