Taula Catàleg de Programesmissatge
 PRIMÀRIA  Etapa - PRIMÀRIA
 


     100 problemes en PowerPoint
     Activació del lèxic en la producció del text escrit
     Activitats i materials per treballar el concepte de l'aigua, la seva bona utilització i estalvi
     Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-
     Adaptacions Word
     Adaptacions Word per Matemàtiques
     Bonk -Control de Jocs-
     Calcwav -calculadora parlant-
     Clasificació dels pins -Infograf-
     Comprensió lectora amb problemes de matemàtiques -Clic-
     Confegir -Tauleta-
     Confegir -TpWin-
     Control de jocs per escanneig
     Cotxe -Control de Jocs-
     Creació de contes -Infograf-
     Diccionari -TsWin-
     El cargol i l'herbeta de poniol -Clic-
     El cirerer Pàgina web amb continguts per l'alumnat amb NEE
     El cotxe espatllat -Clic-
     El cotxe espatllat -Infograf-
     El lleó i el ratolí -PowerPoint-
     El peixet petit -Clic i PowerPoint-
     Endevina qui sóc -Infograf-
     Estrategies lectores
     Euro -Tpwin-
     Familiarització amb el teclat -TocaToca-
     Fem la travessa -TpWin-
     Fútbol -Control de Jocs-
     Infograf
     Iniciació a la lectoescriptura -Clic -
     Itinerari per la composició escrita d'un text -TpWin-
     Jocs de taula i síl.labes
     L'ofici d'impressor -Infograf-
     La Festa
     La invitació d’aniversari -Clic -
     Lectura de textos
     Lectura eficaç -Toca Toca-
     Lletres per disfressar (de pal i manuscrites)
     Magic -AlfaWin-
     Màquines -Infograf-
     Medi ambient -Activitats d’estimulació visual per alumnes greument afectats-
     Menjar SPC -TpWin-
     Parlador
     Platets voladors -Control de Jocs-
     Postals de Nadal -TpWin-
     Problemes de sumes i restes fins a 9 amb el Petit Escriptor
     Profematic
     Quan em rento -conte en bimodal-
     Quídam
     Quin gust tenen els núvols? -Clic -
     Revista Jove SPC -estiu 2003-
     Revista Jove SPC -estiu 2004-
     Sensacions SPC -TpWin-
     Signe 2
     Síntesi de veu UpcTV
     Sistema Solar -Infograf-
     Teclat Sil·làbic (Teclat Màgic)
     Teclat virtual TotiPM
     Teclats Pilot
     Tetris -Control de Jocs-
     Textos per calcular -TpWin-
     Videoclips infantils per a treballar la comprensió i l’expressió oral
     Visita virtual al centre
     Vocabulari bàsic del decurs de l'any -Clic-
     Vocabulari SPC necessitats bàsiques -Clic i PowerPoint-
     Vols que t'expliqui un conte ?
     Activitats de Comprensió Lectora en Català -Clic -
     Activitats de lectoescriptura per a joves
     Activitats fonètiques amb el Petit Escriptor
     Agafar
     Circuit dreta-esquerra -TocaToca-
     Clic Profe -Clic -
     Descripcions -TpWin-
     Discriminació auditiva de parelles de paraules -Clic-
     Eines per l'Institut i pel TAE -Clic-
     El nen (creació de frases) -Clic -
     Escriu el teu calendari -Tauleta -
     Escriu el teu calendari -TpWin-
     Esquema corporal -Infograf-
     Globus 3
     La ciutat, orientació espaial -Tauleta -
     Les Receptes de Cuina -SPC-
     Material de classe -TpWin-
     Matesjoves -generador de problemes senzills per a joves-
     MIC: Magatzem d'Icones Catalanes
     Passa Planes per escaneig
     Plafons SPC amb Word
     Polígons - AlfaWin-
     Qui recull les caques del gos ? (Tento)
     Reconeixement de vocals
     Recursos per la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts
     Tpwin -32 bits-
     Tria -TpWin-
     Videos de paraules de la Llengua de Signes Catalana
     Adaptació d'activitats al català occidental -Clic -
     Calendari mensual de tot l'any
     Calidoscopi -AlfaWin-
     Cares -Tauleta -
     Carta als Reis -Tauleta -
     Contes SPC
     Entorns -Tauleta-
     Exercicis de comprensió lectora sobre sexualitat per adolescents amb NEE -Clic-
     Exler
     Itineraris en metro
     La cara -TpWin-
     La rateta que escombrava l'escaleta -Tauleta-
     Oscil·loscopi
     Parar taula -TpWin-
     Plaphoons
     Recull d'exercicis gràfics amb programes de dibuix
     Carta als Reis -TpWin-
     Domino -Tauleta-
     Fem amanides -TpWin-
     Mira què dic -Clic -
     TocaToca