programacióDIGITALITZACIÓ DE informació a cau d'orella

ESQUEMESSÍNTESIS L'ARMARI DE LLENGUA CLASSIFICACIÓ D'ADRECESFRASES DE LLENGUA

 

POLISÈMIQUES
activitats_mud PRESENTACIÓVÍDEOJCLICACTIVITAT
HOMÒNIMES
informació homònimes_homòfones ACTIVITATS JCLIC
HOMÒFONES
EXPLICACIÓ
HOMÒGRAFES
PRESENTACIÓ

 

LOCUCIONS ditesfrases_fetes_locucionsJOCTEIDE
FRASES FETES MudActivitats_clic COS HUMÀ PDF CLIC FRASES I COMPARACIONS LLISTAT
EXPRESSIONS
FRASES CÈLEBRES
DE LLIBRES
FRASES SOBRE POESIA TAGORE CITESPER AUTOTS
LLATINISMES
CASTELLANISMES

TIPUS DE LLENG.
N. LLENGUATGE
REGISTRES
REGISTRESnivells REGISTRESTIPUSTIPUSTIPUS
SENTIT PROPI
SENTIT FIGURAT

MUDS DE MOTS ACTIVITATEXEMPLESINFORMACIÓ

SIGNES DE
PUNTUACIÓ

. , ... : -
GUIONET

_ " "
comaguionet CI CMCS Normes guionet Normes guió llarg JCLIC PUNT I COMA TEIDE TEIDE EXERCICIS

DIFTONGS Dictat EXPLICACIÓ TEIDE
activitats_muds activitat_clic diftongs
DOSSIER
HIATUS
activitats_clic TEIDE NORMES

L FONÈTICA ELA
L·L
Corrector i històriaInformacióActivitatCuriositatsDòmino INFORMACIÓ TEIDE EXXANETAPOEMA
H
ENXANETA
HEM/EM

 

DÍGRAF activitats_mud activitats_muds activitats_clicCI CLIC
Dictat AutoavaluacióNORMADOSSIER

 

PARAULES
COMPOSTES activitats_mudscompostescompostos_derivats TEIDE COMPOSTOS
PALÍNDROMS INTERESSANT
palíndroms
RECULLPALINDROS I ALTRES JOCS

Aleshores / a les hores/ alhora / a l'hora/ sinó / si no/ perquè / per què
Pot ser que/ potser

https://www.scribd.com/doc/72125308/Simbols-gramaticals

 

ORACIONS COMPOSAR FRASES
JOC LA FRASEESCRIU FRASES FRASE CORRECTA ACTIVITATS INFORMACIÓTIPUS ORACIONSTIPUS D'ORACIONSTIPUS
FRASES FRASES ENCADENADES
AFIRMATIVES
NEGATIVES

 

 

ELISIÓ INFORMACIÓ
SINALEFA informació

 

ORACIONS
ENUNCIATIVES
INTERROGATIVES
TIPUS DE FRASES TIPUS

BARBARISMES
activitats_mud formació_paraules Activitats EXERCICI SOLUCIONS EXEMPLES AULA
PDF CLIC TEIDE INTERFERÈNCIES L.
MANLLEUS
DICCIONARI
NEOLOGISMES

 

ORACIONS
EXHORTATIVES/
EXCLAMATIVES

Autoavaluació TIPUS DE FRASES

 

VERBS TIPUSTIPUS ELS VERBS
informació activitats_mud fer donar verbsdidacverb ACTIVITATS
CONJUGACIONSCONJUGACIÓ GENMAGIC
models_conjugacions_irregulars models_conjugacions_regulars
conjugació_didacformació_verb TEIDE CONJUGACIÓ
PERÍFRASIS
informacio
obligació probabilitatESQUEMAACTIVITATDOCUMENTINFORMACIÓINFORMACiÓHaver de

ORACIONS
COMPOSTES ORACIONS I ESTRELLES
informació oració_subordinada_substantiva oració_subordinada_relatiu
oració_subordinada_adverbial PRESENTACIÓ
IMPERSONALS Camins
TEIDE

 

EL VERB: personal_no_personal
FORMES NO
PERSONALS

ús_gerundi Boig per tu TEIDE TEIDE
TIPUS DE VERBS

 

CONCORDANÇA
GRAMATICAL paraula

COMPLEMENTS
CD TEIDE/CI TEIDE/CC TEIDE
ESQUEMA
ATRIBUT INFORMACIÓ

VERBS PREDICATIUS
VERBS CUPULATIUS
SER Ser/Estar
CATALÀ 4t
ESTAR ser_estar
HAVER
CATALÀ 4t

TIPOLOGIES TEXTUALS

https://es.pinterest.com/begonagarcia507/tipologies-textuals/

TEXT
DESCRIPTIU
: narració_descripció_diàlegQui és qui?
DESCRIPCIONS GENMAGIC
cara monoface ELS BANDOLERS L'ASSALT lectura_eficaç
3r TEXT DESCRIPTIU
INFORMACIÓ DESCRIPCIÓ D'AMBIENTS DESCRIPCIÓ D'UN LLOC Descripció d'objectes Descripció d'objectes VOCABULARI DESCRIPCIÓ PERSONATGES PAISATGE

PERSONES PAISATGES

 

TEXT
FUNCIONAL: Quadern virtual
PLÀNOL PLÀNOLS CARRERS PLÀNOL METRE DOSSIER DOSSIER ITINERARIS

 

 

HISTÒRIA PETITES HISTÒRIES Diari dels estudiants
RODALLA recull rondallesWEBQUEST RONDALLAJacint Verdaguer RONDALLES FÖRMULES
FAULA
Faules d'IsopEL LLEÓ I EL RATOLÍLA CIGALA I LA FORMIGALA GUILLA I EL RAÏMFAULESPropostesCACERAQuadern
MITE POLIFEM

 

CARICATURA caricatura_muds
RETRAT

 

PROSPECTES
ETIQUETES activitats_clic PRODUCTES I ETIQUETES ETIQUETES I CARTELL

 

BIOGRAFIA GUIÓ PAU CASALS PAUTES
Pep AlbanellEXEMPLES
informació Quadern virtualDiari dels estudiantsTOPOBIOGRAFIES ESQUEMA BIOGRAFIA PETIT PRÍNCEPMOZARTPICASSO
AUTOBIOGRAFIA
EXEMPLESEXEMPLES GUIÓ
DIARI informació EL DIARI D'ANNA FRANK UNITAT PROGRAMACIÓ WEBQUEST

 

TEXT
INFORMATIU: TEXT INFORMATIU
Quadern virtual Enciclopèdies i altres
ARTICLES
JOAN SOLÀ

 

ÍNDEX
ENCICLOPÈDIA Enciclopèdies i altres
AGENDA


LLEGENDA
Viquipèdia Fets i llegendes MitCat LLEGENDES DE POBLET L'ABAT DE POBLET I L'EMPERADOR DE LA XINA EL TIMBALER DEL BRUC EL TIMBALER DEL BRUC
CÒMIC Treballem i juguem amb el còmic activitats_clicinformaciówebquestDossierFASHPRESENTACIÓ
PICANYOL OT EL BRUIXOT Treball WEBQUEST TALLER DE CÒMIC
CÒMIC
PUNT DE VISTA

 

MURAL
CARTELL CARTELL CICLE INICIAL
PROGRAMA PER FER CARTELLS COM FER UN CARTELL ETIQUETES I CARTELL WEBQUESTCREAR LOGOSCICLE INICIAL
PÒSTER
PROGRAMA
PROGRAMA FESTA FI  DE CURS 09
CERTIFICAT PROGRAMA PER FER CERTIFICATS
CURRÍCULUM

GUIES
FITXES
Fitxa personal exemples
gali informació: fitxes, esquemes i resums. Glossari TerritorisFITXES BIBLIOTECATIPUS DE FITXES
CARNETS
CARÀTULA

CORREU ELECTRÒNIC PRÀCTICA

FELICITACIÓ
textos_breus
POSTAL
Les vacances de la Bruixa Avorrida POSTAL POBLE O CIUTAT POSTAL ActivitatGENERADOR GUIÓ

 

HORARI HORARIS DELS TRENS
CARTELLERA
TIQUETS
MENU MENÚ MENÚ ESCOLA
CARTA RESTAURANT

TEXT RÚBRICA TEXT ARGUMENTATIU RESUM
ARGUMENTATIU: informació INFORMACIÓ RÚBRICAEXEMPLEEXEMPLEPRESENTACIÓ
CARTES DIRECTOR ARTICLE D'OPINIÓ INFORMACIÓ INFORMACIÓ
Gèneres

FONTS
CONFERÈNCIA
tipus_comunicació_oral tècniques_oral
JULES VERNE CONFERÈNCIA
RESUM informació: fitxes, esquemes i resums. Com fer un resum RÚBRICA_resum FER UN RESUM
PREHISTÒRIA

 

AUCA AUCA SIÓ LA PARET DE LES AUQUES
DITA recull ditesdites i frases fetesdites_mesos_clicCACERA DITES I EMOCIONS
REFRANY

refranyer català_castellàrecull refranysactivitats informació
REFRANYS
Autoavaluació REFRANYER TEMÀTIC REFRANYER TEIDE REFRANY

 

CARTA
RECLAMACIÓ

ESCRIT
DENÚNCIA

RESSENYA
CRÍTICA

TEXT
PERIODÍSTIC:
PREMSA DIGITAL informació_premsa EL QUIOSC MITJANS DE COMUNICACIÓ Gèneres SECCIONS DIARI TEIDE
NOTÍCIA
TALLER DE PREMSA informació 5QEscriure notícies INFORMACIÓ Gèneres
EL REPORTATGE
definicióinformació
Diari dels estudiantsGèneres JOCS OLÍMPICS INFO-K

QÜESTIONARI Test d'actualitat
ENQUESTA

 

TEXT
PUBLICITARI: LA PUBLICITAT
ANUNCIS
WEBQUEST: FEM ANUNCIS
informació Autoavaluació EXEMPLESVÍDEO WEBQUEST

JEROGLÍFICS JEROGLÍFICS09
jocs de mots Eumo
activitats_clic jeroglífics_encreuatsJOCSExemples PASSATEMPS EL PERIÓDICO EXEMPLES BLOC
MOTS
ENCREUATS jocsclic_sopa_lletresclic_animals COLORS ENDEVINALLESENCREUAT
SOPA DE LLETRES
GENERADOR I EXEMPLESCOLORS

DIFERÈNCIESJocs de les Tres BessonesCLIC
ENIGMES ENIGMES
JOCS LLENGUA JOCS

DIÀLEG Qui parla amb qui? narració_descripció_diàlegAutoavaluació 3rESCRIPTURA DIÀLEGS
ESTIL DIRECTE/
ESTIL INDIRECTE
INFORMACIÓ
GUIÓ TEATRE
EXEMPLESTEXTOS PER REPRESENTAR
exemple informació
feréstega_domadorael_que_fa_el_vell...Autoavaluació TALLER DE TEATRE LA PRINCESA DEL PÈSOL

 

"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon.

Generador de lletres

NIVELL CNIVELL BRECURSOSRECURSOS

EXPOSICIÓ ORAL: PAUTES.
LLENGUA ORAL
.
ALGUNS ERRORS EN LA PRONÚNCIA

RECOMANACIONS SOBRE L'EXPRESSIÓ ESCRITA

CAIXA D'EINES PER A L'ESCRIPTURA

RÚBRIQUES

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm
Tipologies textuals

http://classeitic.blogspot.com/2009/06/armari-de-llengua.html
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/index.htm

http://es.calameo.com/accounts/472518?o=5&w=DESC&Step=10&Page=0#paginationTop
http://blocs.xtec.cat/dgraell/?page_id=267

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/index.htm
https://www.pinterest.com/gloropo/llegir-i-escriure/

PER CICLES

 

https://www.pinterest.com/icavaller/llengua/
https://www.pinterest.com/narayama/llengua-a-l-escola/
https://www.pinterest.com/sigoca79/llengua/
https://www.pinterest.com/velosipios/recursos
http://www.pinterest.com/juliaallespons/generes-contes/
http://www.pinterest.com/pin/14777505001192158/
http://www.pinterest.com/pin/456341374711869559/