1. Filosofia / 2. Ètica i ciutadania / 3. Història de la Filosofia

 
1. Filosofia
n2_1.gif - .885 K Què és?  
n3_2.gif - .936 K 1. Filosofia: un constant pas del mite al logos     Passeig
n3_2.gif - .936 K 2. Filosofia? Sí gràcies     Passeig
n3_2.gif - .936 K 3. Les preguntes de la filosofia     Passeig
n3_2.gif - .936 K 4. Usos desencertats de la paraula "filosofia"    Passeig
n3_2.gif - .936 K Usos desencertats de la paraula filosofia     Weblog
n3_2.gif - .936 KLa paràbola de l'elefant     Mercat
n3_2.gif - .936 K Ciència i filosofia: un continu    Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Filosofia: acceptar que no hi veiem clar    Biblioteca
n2_1.gif - .885 K ... i Ciència  
n3_2.gif - .936 KLa teoria de l'evolució i algunes implicacions     Palau
n3_2.gif - .936 K Evolució i conceptes propers     Taller
n3_2.gif - .936 K Grandesa de la concepció evolutiva de la vida     Biblioteca
n3_2.gif - .936 KStephen J. Gould: Evolució sobtada i imprevisible     Acadèmia
n3_2.gif - .936 KUn univers en expansió     Palau
n3_2.gif - .936 KLa matèria s'organitza vers la vida     Palau
n3_2.gif - .936 KUn primat que esdevé home     Palau
n3_2.gif - .936 KEscales del temps     Palau
n3_2.gif - .936 K Estem fets de pols d'estrelles     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Com és l'univers? Per què és?     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Explica breument. Comentari text ciència     Taller
n2_1.gif - .885 KLògica i Epistemologia 
n3_2.gif - .936 K Fàl·lacies lògiques     Presó
n3_2.gif - .936 K Lògica d'enunciats: formalització     Passeig
n3_2.gif - .936 K Baralla d'advocats: la paradoxa de Protàgores     Àgora
n3_2f.gif - .936 KVols anar a ballar amb una princesa?     Jardí
n3_2f.gif - .936 KSi no vols que et pengin... estudia lògica     Jardí
n3_2f.gif - .936 KLes tres portes lògiques     Jardí
n3_2f.gif - .936 KDues afirmacions són una negació?     Jardí
n3_2f.gif - .936 KDiferents emissors, però el mateix missatge     Jardí
n2_1.gif - .885 KPsicologia i Antropologia 
n3_2.gif - .936 K La més antiga reflexió sobre la condició humana     Passeig
n3_2.gif - .936 K Mirades sobre l'ésser humà     Passeig
n3_2.gif - .936 K Desig versus realització del desig     Àgora
n3_2.gif - .936 K Paradoxa de la llibertat d'elecció     Weblog
n3_2.gif - .936 KDèbils mentals: els que no encaixen     Presó
n3_2f.gif - .936 KFreud: les forces inconscients de ment i de cultura    Barri Nou
n3_2.gif - .936 K Tots som diferents, tots som iguals     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Recerca de llibertat i independència     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K La cultura no és un fenomen exclusivament humà     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Summerhill, l'escola on es cultiva la felicitat    Biblioteca
n3_2f.gif - .936 KPersona, personalitat, individu     Jardí
n2_1.gif - .885 KSociologia i Política 
n3_2.gif - .936 KPublicitat: informar, persuadir, seduir     Passeig
n3_2.gif - .936 KEls totalitarismes del segle XX: estan ben morts?     Presó
n3_2.gif - .936 KMarx: denúncia d'un ordre econòmic alienant     Barri Nou
n3_2.gif - .936 K La jornada de treball sense límits     Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Americanització: perillosa possibilitat planetària      Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Les identitats que maten     Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Explica breument. Comentari text política     Taller
n2_1.gif - .885 KReligió 
n3_2.gif - .936 KCreure i saber: «Crec en un Déu»     Temple
n3_2.gif - .936 KL'Islam: la seguretat religiosa dels nostres veïns     Temple
n3_2.gif - .936 KHinduisme i Buda     Temple
n2_1.gif - .885 KDiversos 
n3_2f.gif - .936 K En la natura, indiferència; en la cultura, valors    Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Llibertat pels impulsos creadors de l'individu     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Proves d'accés a la Universitat.     Mercat
 

 
2. Ètica i ciutadania
n2_1.gif - .885 K Què és?  
n3_2.gif - .936 K Per si no saps de què va l'Ètica     Passeig
n3_2.gif - .936 K Si ja saps de què va l'Ètica      Taller
n3_2f.gif - .936 K Una ètica mínima pluricivilitzacional?     Passeig
n3_2.gif - .936 K L'ètica exigeix llibertat      Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Val la pena ser moral?     Passeig
n3_2f.gif - .936 K Estadis evolutius del raonament moral     Passeig
n2_1.gif - .885 K Valors  
n3_2.gif - .936 K 1. Què són els valors?    Passeig
n3_2.gif - .936 K 2. Valors i valors ètics    Passeig
n3_2.gif - .936 K 3. Valors, com una brúixola per anar per la vida     Passeig
n3_2f.gif - .936 K 4. Valors: els que són, els que haurien de ser    Passeig
n3_2f.gif - .936 K Els valors, subjectius o objectius?     Àgora
n3_2f.gif - .936 K Caràcter subjectiu-objectiu dels valors    Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Nietzsche: només valors lligats a la vida     Barri Nou
n3_2f.gif - .936 K Great Team de valors     Estadi
n3_2.gif - .936 K En la natura, indiferència; en la cultura, valors     Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Americanització: perillosa possibilitat planetària      Biblioteca
n2_1.gif - .885 K Ciutadania i Drets humans  
n3_2.gif - .936 K 1. Un món sense drets?     Edupolis
n3_2.gif - .936 K 2. Condemnats a entendre'ns     Edupolis
n3_2.gif - .936 K 3. Em faig o em fan?     Edupolis
n3_2.gif - .936 K 4. Cap al primer pacte: DUDH     Edupolis
n3_2.gif - .936 K 5. Declaració Universal dels Drets Humans     Edupolis
n3_2.gif - .936 K 6. I jo, què he de fer?     Edupolis
n3_2.gif - .936 K 7. Democràcia, components i models     Edupolis
n3_2.gif - .936 K 8. Per un món millor     Edupolis
n3_2.gif - .936 K Camps d'extermini, destrucció física i psíquica     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K En una democràcia, partits no democràtics?    Àgora
n3_2.gif - .936 K Samuel P. Huntington: Xoc de civilitzacions     Acadèmia
n3_2f.gif - .936 K Les tres dificultats de la convivència     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K La més esperançadora declaració     Passeig
n3_2.gif - .936 K Declaració Universal dels Drets Humans     Passeig
n3_2f.gif - .936 K L'altre està en mi mateix     Jardí
n2_1.gif - .885 K Bioètica  
n3_2.gif - .936 K Bioètica: Preguntes, documents, principis     Palau
n3_2.gif - .936 K Bioètica: Des de les biotecnologies     Palau
n3_2f.gif - .936 K Bioètica: Avortament i eutanàsia     Palau
n2_1.gif - .885 K Tecnoètica  
n3_2f.gif - .936 K El progés técnic no ha comportat felicitat    Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Les dues cares de tota innovació: el rellotge i el mòbil     Palau
n3_2f.gif - .936 K No sé si riure o plorar     Jardí
n3_2f.gif - .936 K La tecnologia, una càrrega més que una benedicció     Biblioteca
n2_1.gif - .885 K Diversos  
n3_2.gif - .936 K Històries, contes i faules     Mercat
n3_2.gif - .936 K Faules d'Esop     Mercat
n3_2.gif - .936 K Contes de Lev Tolstoi     Mercat

 

 
3. Història de la Filosofia
n2_1.gif - .885 KGeneral 
n3_2f.gif - .936 KCursa de clàssics     Estadi
n2_1.gif - .885 K Antiga i Medieval  
n3_2.gif - .936 K Escola d'Atenes:  Pitàgores, Heràclit, Sòcrates, Plató, Aristòtil, Diògenes, Epicur, Euclides, Ptolemeu.  Taller
n3_2.gif - .936 K La més antiga reflexió sobre la condició humana    Passeig
n3_2.gif - .936 K 1. Plató: la teoria de les idees     Passeig
n3_2f.gif - .936 K 2. Plató: el mite de la caverna     Passeig
n3_2f.gif - .936 K 3. Plató: a la recerca de què és l'amor     Passeig
n3_2f.gif - .936 K 4. Plató: passatges d'un somni o ideal polític      Passeig
n3_2f.gif - .936 K Aristòtil: superació de Plató     Passeig
n3_2f.gif - .936 K 1. Jugant amb l'essència     Taller
n3_2f.gif - .936 K 2. L'abstracció: Aristòtil i Picasso      Taller
n3_2f.gif - .936 K 3. Terminologia bàsica aristotèlica: mots encreuats      Taller
n3_2f.gif - .936 K Un passeig pel jardí d'Epicur     Passeig
n3_2f.gif - .936 K Creure i saber: el Credo i Grècia     Temple
n3_2f.gif - .936 K Cristianisme i filosofia: Agustí d'Hipona     Temple
n3_2f.gif - .936 K El mil·lenni medieval     Temple
n2_1.gif - .885 K Moderna  
n3_2.gif - .936 K Escola d'Atenes Moderna     Taller
n3_2.gif - .936 K Pensaments o sentiments? Descartes o Kundera?     Àgora
n3_2.gif - .936 K Racionalisme de Descartes: analitzant textos      Passeig
n3_2.gif - .936 K Descartes, no ho va pas dir així...     Passeig
n3_2.gif - .936 K Terminologia bàsica de Descartes: mots encreuats     Taller
n3_2.gif - .936 K Empirisme de Hume: analitzant textos      Passeig
n3_2.gif - .936 K Noms i conceptes empiristes: mots encreuats     Taller
n3_2f.gif - .936 K Explica breument: textos Descartes i Hume     Taller
n3_2.gif - .936 K Il·lustració: la metàfora de la llum     Passeig
n3_2.gif - .936 K Epistemologia de Kant: una mirada des d'avui     Passeig
n3_2f.gif - .936 K Una simulació: la disco "Can Kant"     Passeig
n3_2.gif - .936 K La metàfora de la coloma     Aniversa
n3_2f.gif - .936 K Kant: situacions ètiques     Passeig
n2_1.gif - .885 KContemporània 
n3_2.gif - .936 K Escola d'Atenes Contemporánea     Taller
n3_2.gif - .936 K Grandesa de la concepció evolutiva de la vida     Biblioteca
n3_2.gif - .936 KMarx: denúncia d'un ordre econòmic alienant     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KMarx i Chaplin: dos llenguatges i una denuncia     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KLlegint activament el Manifest de Marx i Engels     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KLa jornada de treball sense límits     Biblioteca
n3_2.gif - .936 KNietzsche: només valors lligats a la vida     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KNietzsche: un pensador polièdric     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KNietzsche. Infantar una estrella     Aniversa
n3_2.gif - .936 KQuè denuncies tu del món que t'ha tocat viure?     Àgora
n3_2.gif - .936 KFreud: les forces inconscients de ment i de cultura    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KSartre, un Nobel que refusa el premi    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KCamus, el mite de Sísif    Aniversa
n3_2.gif - .936 KRussell, alluyant-se de Pitàgores    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KWittgenstein: "...la meva vida ha estat meravellosa"    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KPopper: falsabilitat i falsació    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KPopper: cercant una societat oberta    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KApunts de Filosofia Política: Pogge, Viroli, Agamben    Weblog
n3_2.gif - .936 KHabermas, un no a la postmodernitat?    Barri Nou
n2_1.gif - .885 KPensadors d'avui 
n3_2.gif - .936 KEdward O. Wilson: Formigues i humans     Acadèmia
n3_2.gif - .936 KSamuel P. Huntington: Xoc de civilitzacions     Acadèmia
n3_2.gif - .936 KStephen J. Gould: Evolució sobtada i imprevisible     Acadèmia
n2_1.gif - .885 KDiversos 
n3_2.gif - .936 KProves d'accés a la Universitat.     Mercat