Exàmens: Col·lecció d'exàmens resolts i no resolts en format PDF, comprimits en fitxers ZIP

2002/2003

3r d'ESO
ESO3.ZIP(604 KB)
7 exàmens resolts i 5 no resolts
4t d'ESO
ESO4.ZIP(642 KB)
9 exàmens resolts i 3 no resolts
2n de BAT
BAT2.ZIP(853 KB)
11 exàmens resolts i 2 no resolts

2003/2004

4t d'ESO ESO404.ZIP(983 KB) 11 exàmens resolts i 8 no resolts
1r. de BAT (CCSS) BAT104.ZIP(1040 KB) 12 exàmens resolts i 7 no resolts
Ampliació de Matemàtiques BAT2AMP.ZIP(102 KB) 1 exàmen resolt i 1 no resolt

2004/2005

4t d'ESO B4100501S.ZIP(62 KB) Nombres. Examen resolt
  B4100502S.ZIP(49 KB) Nombres i equacions. Examen resolt
  B4100503S.ZIP(49 KB) Nombres i equacions II. Examen resolt
  B4010504S.ZIP(59 KB) Nombres i equacions III. Examen resolt
  B4020505S.ZIP(64KB) Equacions IV i Trigonometria. Examen resolt
  B4030506.ZIP(43KB) Equacions V i Trigonometria II. Examen no resolt
  B4040507S.ZIP(52KB) Equacions i Trigonometria. Examen resolt
  B4040508S.ZIP(63KB) Funcions I. Examen resolt
  B4050509.ZIP(36KB) Funcions II. Examen no resolt
  B4050510.ZIP(36KB) Funcions III. Examen no resolt
1r. de BAT B1100501S.pdf Nombres, equacions i polinomis. Examen resolt
  B1110502S.ZIP(80 KB) Nombres, polinomis i trigonometria I. Examen resolt
  B1110503.ZIP(40 KB) Nombres, polinomis i trigonometria II. Examen no resolt
  B1010504.ZIP(41 KB) Nombres, polinomis i trigonometria III. Examen no resolt
  B1020505S.pdf Trigonometria i geometria afí. Examen resolt
  B1030506S.pdf(62 KB) Trigonometria i Geometria. Examen resolt
  B1040507s.pdf Trigonometria i Geometria II. Examen resolt
  B1040508S.pdf(61KB) Funcions I. Examen resolt
  B1050509S.ZIP(76KB) Funcions II. Examen resolt
  B1050510.ZIP(38KB) Funcions III. Examen no resolt
  B1060511.ZIP(50KB) Suficiència. Examen no resolt
2n. de BAT (CCSS) C2100501S.ZIP(66 KB) Funcions I. Examen resolt
  C2110502.ZIP(35 KB) Funcions II. Examen no resolt
  C2010503.ZIP(33 KB) Funcions III. Examen no resolt
  C2020504S.ZIP(56 KB) Funcions IV. Examen resolt
  C2030505.PDF(21 KB) Àlgebra I. Examen no resolt
  C2040506S.ZIP(63 KB) Àlgebra II. Examen resolt
  C2050507.ZIP(37KB) Àlgebra III. Examen no resolt
  C2050508.PDF Suficiència. Examen no resolt
Ampliació de Matemàtiques AM110501S.ZIP (54KB) Introducció. Examen resolt
  AM110502.ZIP(45 KB) Introducció II. Examen no resolt
  AM020503.ZIP(43KB) Nombres complexos

 

2005/2006

3r d'ESO C3100601S.ZIP(51 KB) Nombres racionals.Examen resolt
  C3110602S.ZIP(52 KB) Nombres racionals i equacions. Examen resolt
  C3110603S.ZIP(59 KB) Nombres racionals, equacions i sistemes. Examen resolt
  C3010604S.ZIP(67 KB)

Nombres racionals, equacions i sistemes -- Recuperació. Examen resolt

  C3020605.ZIP(28 KB) Equacions de segon grau. Exercici no resolt
  C3020606S.ZIP(55 KB) Inequacions i equació de segon grau. Examen resolt
  C3030607S.ZIP(79 KB) Inequacions, equació de segon grau i moviments. Examen resolt
  C3050608S.ZIP(65 KB) Àrees, volums i funcions. Examen resolt
  C3060609S.ZIP(74KB) Funcions, recompte i estadística. Examen resolt
4t d'ESO C4100601S.ZIP(56 KB) Nombres racionals. Examen resolt
  C4110602S.ZIP(60 KB) Nombres reals. Examen resolt
  C4110603S.ZIP(54 KB) Nombres reals i equacions. Examen resolt
  C4010604S.ZIP(84 KB) Nombres reals i equacions -- Recuperació. Examen resolt
  C4020605S.ZIP(58 KB) Trigonometria. Examen resolt
  C4030606S.ZIP(76 KB) Trigonometria i funcions. Examen resolt
  C4050607S.ZIP(56 KB) Trigonometria/Recuperació. Examen resolt
  C4050608.ZIP(36 KB) Funcions II. Examen no resolt
  C4060609.ZIP(36 KB) Funcions III i polinomis. Examen no resolt
2n de BAT A2100601S.ZIP(74 KB) Nombres reals i funcions. Examen resolt
  A2110602S.ZIP(91 KB) Nombres reals i funcions II. Examen resolt
  A2110603S.ZIP(74 KB) Nombres reals i funcions III. Examen resolt
  A2020604S.ZIP(106 KB) Nombres reals i funcions -- Final. Examen resolt
  A2040605.ZIP(40 KB) Nombres reals i funcions -- Recuperació. Examen no resolt
  A2040606S.ZIP(54 KB) Àlgebra I -- Examen resolt
  A2050607.ZIP(41 KB) Àlgebra i Geometria. Examen no resolt
  A2050608.ZIP(45 KB) Final. Examen no resolt
2n de BAT (CCSS) C2100601S.ZIP(75KB) Funcions I. Examen resolt
  C2110602S.ZIP(72 KB) Funcions II. Examen resolt
  C2020603S.ZIP(78 KB) Funcions -- Final. Examen resolt
  C2030604S.ZIP(55 KB) Àlgebra I. Examen resolt
  C2040605.ZIP(37 KB) Funcions -- Recuperació. Examen no resolt
  C2050606.ZIP(39 KB) Àlgebra i programació lineal. Examen no resolt
  C2050607FA.ZIP(40 KB) Final. Examen no resolt

 

 

2006/2007

3r d'ESO
Nombres racionals. Examen resolt
  B3100702S.ZIP(57 KB) Nombres racionals i equacions. Examen resolt
  B3110704S.ZIP(54 KB) Nombres racionals, equacions i inequacions. Examen resolt
  B3010705.ZIP(42 KB) Nombres racionals, equacions sistemes. Examen no resolt
  B3020706S.ZIP(73 KB) Equació de segon grau i funció quadràtica. Examen resolt
  B3020707.ZIP(35 KB) Equació de segon grau i funció quadràtica II. Examen no resolt
  B3030708.ZIP(40 KB) Equació de segon grau i funció quadràtica III - Geometria. Examen no resolt
  B3040709c.ZIP(46 KB) Equació de segon grau i funció quadràtica III - Geometria (Recuperació). Examen no resolt
  B3050710.ZIP(30 KB) Estadística. Examen no resolt
  B3050711.ZIP(40 KB) Funcions, estadística i combinatòria. Examen no resolt
  B3060712.ZIP(39 KB) Funcions, estadística, combinatòria i probabilitat. Examen no resolt
1r de BAT
Nombres, equacions i polinomis. Examen resolt
  B1100701S.pdf Nombres, equacions i polinomis. Examen resolt
  A1110702S.ZIP(87 KB) Nombres, polinomis i trigonometria. Examen resolt
  B1110702S.pdf Nombres, polinomis i trigonometria. Examen resolt
  A1120703S.pdf Nombres, polinomis i trigonometria II. Examen resolt
  B1120703S.pdf Nombres, polinomis i trigonometria II. Examen resolt
  A1010704S.pdf Nombres, polinomis i trigonometria-Recuperació. Examen resolt
  B1010704S.pdf Nombres, polinomis i trigonometria-Recuperació. Examen resolt
  A1030705s.pdf Nombres complexos i geometria afí. Examen resolt
  B1020705s.pdf Nombres complexos i geometria afí. Examen resolt
  A1030706s.pdf Nombres complexos i geometria analítica. Examen resolt
  B1030706s.pdf Nombres complexos i geometria analítica. Examen resolt
  A1040707.ZIP(44 KB) Nombres complexos i geometria analítica (recuperació). Examen no resolt
  A1040707b.ZIP(35 KB) Geometria analítica. Examen no resolt
  B1040707.ZIP(42 KB) Nombres complexos i geometria analítica (recuperació). Examen no resolt
  B1040707b.ZIP(34 KB) Geometria analítica. Examen no resolt
  A1050708s.pdf Còniques i funcions. Examen resolt
  A1060709.ZIP(40 KB) Còniques i funcions II. Examen no resolt
  B1050709.ZIP(40 KB) Còniques i funcions II. Examen no resolt
  A1060710.ZIP(47 KB) Suficiència. Examen no resolt

 

2007/2008

2n d'ESO
Nombres enters. Examen resolt
  CDa2110802s.pdf(71 KB) Nombres enters i fraccions. Examen resolt
  CDa2120803s.pdf(139 KB) Nombres, fraccions, polígons i circumferències. Examen resolt
  CDa2010804s.pdf(124 KB) Nombres, fraccions, polígons i circumferències. Recuperació.Examen resolt
  CDa2020805s.zip(114 KB) Fraccions i geometria II. Examen resolt
  CDa2030806s.zip(117 KB) Fraccions i geometria III. Examen resolt
  CDa2040807s.pdf(60 KB) Àlgebra I. Examen resolt
  CDa2050808s.pdf(63 KB) Àlgebra II. Examen resolt
  CDa2050809.pdf (82 KB) Àlgebra III i Geometria. Examen no resolt
3r d'ESO B3100801_xs.pdf(71 KB) Nombres racionals. Examen resolt.
  C3100801s.pdf(83 KB) Nombres racionals. Examen resolt
  B3110802s.pdf(52 KB) Nombres racionals i equacions de 1r grau. Examen resolt
  C3110802s.pdf(69 KB) Nombres racionals i equacions de 1r grau. Examen resolt

Nombres racionals, equacions i sistemes. Examen resolt
  C3110803s.pdf(68 KB) Nombres racionals, equacions i sistemes. Examen resolt
  B3010804.pdf(49 KB) Nombres racionals, equacions i sistemes – Recuperació. Examen no resolt
  C3010804s.pdf(83 KB) Nombres racionals, equacions i sistemes – Recuperació. Examen resolt
  B3020805s.pdf(90 KB) Equacions - 1r i 2n grau. Examen resolt
  C3020805s.pdf(77 KB) Equacions - 1r i 2n grau. Examen resolt
  B3030806s.zip(75 KB) Equacions i transformacions. Examen resolt
  C3020806s.zip(69 KB) Equacions i transformacions. Examen resolt
  B3040807s.zip(62 KB) Geometria de l’espai. Examen resolt
  C3040807s.zip(69 KB) Geometria de l’espai. Examen resolt
  B3050808.pdf(65 KB) Geometria de l'espai, àlgebra i funcions I. Examen no resolt
  C3050808.pdf(68 KB) Geometria de l'espai, àlgebra i funcions I. Examen no resolt
  B3050809.pdf(55 KB) Geometria de l'espai, àlgebra i funcions II. Examen no resolt
  C3050809.pdf(86 KB) Geometria de l'espai, àlgebra i funcions II. Examen no resolt
2n de BAT A2100801s.pdf(102 KB) Nombres reals, successions, i funcions-I. Examen resolt
  A2110802s.pdf(107 KB) Nombres reals, successions, i funcions-II. Examen resolt
  A2110803s.pdf(272 KB) Nombres reals, successions, i funcions-III. Examen resolt
  A2010804s.pdf(211 KB) Càlcul-Final. Examen resolt
  A2030805.pdf(52 KB) Càlcul (recuperació). Examen no resolt
  A2040806.pdf(52 KB) Àlgebra. Examen no resolt
  A2050807s.pdf(92 KB) Àlgebra i geometria. Examen resolt
  A2050808.pdf(64 KB) Suficiència. Examen no resolt
  A2050808_MN.pdf(81 KB) Millora de qualificació. Examen no resolt

 

2008/2009

1r d'ESO
Prova inicial. Examen resolt
  B1100902s.pdf(55 KB) Nombres naturals i operacions. Examen resolt
  B1110903s.pdf(66 KB) Nombres naturals, operacions i fraccions-I. Examen resolt
  B1110904.pdf(52 KB) Nombres naturals, operacions i fraccions-II. Examen no resolt
  B1010905.pdf(48 KB) Nombres naturals, operacions i fraccions - Recuperació. Examen no resolt
  B1010905nrs.pdf(76 KB) Nombres, fraccions i decimals. Examen resolt
  B1000906s.pdf(54 KB) Fraccions, decimals i sistema mètric. Examen resolt
  B1030907.pdf(47 KB) Fraccions, decimals, sistema mètric i proporcionalitat. Examen no resolt
  B1040908r.pdf(47 KB) Fraccions, decimals, sistema mètric i proporcionalitat – Recuperació. Examen no resolt
  B1040908.pdf(92 KB) Angles i polígons. Examen no resolt
  B1050909.pdf(60 KB) Geometria. Examen no resolt
  B1060910.pdf(70 KB) Geometria II. Examen no resolt
3r d'ESO CD3100901s.pdf(57 KB) Nombres racionals. Examen resolt
  CD3110902s.pdf(82 KB) Nombres racionals, equacions i sistemes de primer grau. Examen resolt
  CD3120903.pdf(53 KB) Nombres racionals, sistemes de primer grau i equacions. Examen no resolt
  CD3010904s.pdf(108 KB) Nombres racionals, sistemes de primer grau i equacions – II. Examen resolt
  CD3020905s.pdf(58 KB) Sistemes de primer grau i equacions – III. Examen resolt
  CD3030906.pdf(68 KB) Equacions i transformacions del pla. Examen no resolt
  CD3040907.pdf(59 KB) Equacions i transformacions – Recuperació. Examen no resolt
  CD3040907nrs.pdf(126 KB) Geometria de l’espai -I. Examen resolt
  CD3050908s.pdf(126 KB) Geometria de l’espai i funcions - I. Examen resolt
  CD3060909.pdf(66 KB) Geometria de l’espai i funcions II. Examen no resolt
  CD3SP09.pdf(68 KB) Prova extraordinàaria de recuperació. Examen no resolt
  CD3MP09.pdf(56 KB) Prova extraordinàaria de millora. Examen no resolt
1r de BAT CCSS C1100901s.pdf(116 KB) Estadística unidimensional. Examen resolt
  C1110902s.pdf(149 KB) Estadística i rudiments d'àlgebra. Examen resolt
  C1110903s.pdf(161 KB) Estadística, rudiments d'àlgebra i combinatòria. Examen resolt
  C1020904s.pdf(111 KB) Combinatòria, probabilitat, nombres i successions. Examen resolt
  C1020905s.pdf(96 KB) Nombres, probabilitat i matemàtica comercial. Examen resolt
  C1030906.pdf(65 KB) Nombres, matemàtica comercial i probabilitat. Examen no resolt
  C1040907s.pdf(125 KB) Equacions, polinomis i funcions – I. Examen resolt
  C1040907rs.pdf(100 KB) Nombres, matemàtica comercial i probabilitat – Recuperació. Examen resolt
  C1050908s.pdf(161 KB) Equacions, polinomis i funcions – II. Examen resolt
  C1060909.pdf(60 KB) Equacions, polinomis i funcions – III. Examen no resolt
  C1rec0910.pdf(73 KB) Prova extraordinàaria de recuperació. Examen no resolt
  C1mil0910.pdf(63 KB) Prova extraordinàaria de millora. Examen no resolt
  bat_1ccss_rec_10_09.pdf(69 KB) Recuperació pendents. Octubre 2009. Examen no resolt
Estadística i optimització (1 BAT) E1100901s.pdf(127 KB) Estadística unidimensional. Examen resolt
  E1110902.pdf(54 KB) Estadística i rudiments d'àlgebra. Examen no resolt
  E1010903s.pdf(155 KB) Estadística i rudiments d’àlgebra-Recuperació. Examen resolt
  E1030904.pdf(46 KB) Estadística i combinatòria. Examen no resolt
  E1040905.pdf(46 KB) Estadística i combinatòria – Recuperació. Examen no resolt
  E1040905nr.pdf(47 KB) Probabilitat – I. Examen no resolt
  E1060906.pdf(44 KB) Probabilitat II. Examen no resolt
  E1recMil09.pdf(50 KB) Prova extraordinària de recuperació i millora. Examen no resolt

 

 

2009/2010

4t d'ESO
A4101001s.pdf(129 KB)
Nombres I. Examen resolt
  BC4101001s.pdf(156 KB) Nombres I. Examen resolt
  BC4111002s.pdf(201 KB) Nombres II. Examen resolt
  A4111002s.pdf(129 KB) Nombres II. Examen resolt
  BC4111003s.pdf(171 KB) Nombres 3. Examen resolt
  A4111003.pdf(263 KB) Nombres 3. Examen no resolt
  A4021004.pdf(58 KB) Nombres i equacions. Examen no resolt
  A4031005.pdf(43 KB) Nombres i equacions II. Examen no resolt
  BC4021004s.pdf(113 KB) Nombres i Àlgebra. Examen resolt
  B4031005s.pdf(105 KB) Àlgebra i trigonometria. Examen resolt
  B4051006s.pdf(778 KB) Geometria analítica. Examen resolt
  A4051006.pdf(48 KB) Combinatòria. Examen no resolt
2n de bAT CCSS C2101001s.pdf(143 KB) Funcions I. Examen resolt
  C2111002s.pdf(145 KB) Funcions II. Examen resolt
  C2021003s.pdf(172 KB) Funcions III. Examen resolt
  C2111004s.pdf(136 KB) Àlgebra 1. Examen resolt
  C2041005s.pdf(141 KB) Àlgebra 2. Examen resolt
  C2051006.pdf(49 KB) Àlgebra 3. Examen no resolt
Estadística i optimització (1 BAT) EO111001.pdf(35 KB) Estadística unidimensional. Examen no resolt
  EO111001b.pdf(35 KB) Estadística unidimensional. Examen no resolt
  EO021002.pdf(206 KB) Estadística unidimensional i bidimensional. Examen no resolt

 

2010/2011

1r d'ESO
A1e091101s.pdf
Prova inicial. Examen resolt
  A1e101102s.pdf Nombres 1. Examen resolt
  A1e111103s.pdf Nombres 2. Examen resolt
4t d'ESO
B4091101s.pdf
Prova inicial. Nombres i equacions I. Examen resolt
  B4101102s.pdf Nombres i equacions II. Examen resolt
  B4111103s.pdf Nombres i equacions III. Examen resolt
  B4111103b.pdf Nombres i equacions III-bis. Examen no resolt
  B4011104s.pdf Nombres i equacions IV. Examen resolt
  B4021105s.pdf Equacions i trigonometria. Examen resolt
  B4021106s.pdf Equacions i trigonometria - 2. Examen resolt
  B4031107s.pdf Equacions i trigonometria - 3. Examen resolt
  B4041108s.pdf Inequacions i funcions - 1. Examen resolt
  B4051109s.pdf Inequacions i funcions - 2. Examen resolt
  B4051110s.pdf Inequacions i funcions - 3. Examen resolt
  4M1111s.pdf Millora. Examen resolt
1r de BAT B1101101s.pdf Nombres i equacions. Examen resolt
  T1101101s.pdf Nombres i equacions. Examen resolt
  B1111102s.pdf Nombres, equacions, polinomis i fraccions racionals. Examen resolt
  B1111103s.pdf Nombres, àlgebra i trigonometria. Examen resolt
  B1011104s.pdf Àlgebra i trigonometria. Examen resolt
  B1011105s.pdf Trigonometria i complexos. Examen resolt
  B1021106s.pdf Trigonometria, complexos i geometria afí. Examen resolt
  B1031107s.pdf Trigonometria, complexos i geometria. Examen resolt
  B1041108s.pdf Geometria analítica. Examen resolt
  B1051109s.pdf Geometria analítica i funcions. Examen resolt
  B1051110s.pdf Geometria analítica i funcions - 2. Examen resolt
  MRbat1111.pdf Recuperació i millora. Examen no resolt

 

2011/2012

3r d'ESO
A3101201s.pdf Nombres i Geometria. Examen resolt
  B3101201s.pdf Nombres i Geometria. Examen resolt
  A3111202s.pdf Nombres racionals i geometria. Examen resolt

B3111202s.pdf Nombres racionals i geometria. Examen resolt
  A3111203s.pdf Nombres racionals i geometria II. Examen resolt
  B3111203s.pdf Nombres racionals i geometria III. Examen resolt
  A3021204s.pdf Nombres i àlgebra. Examen resolt
  B3011204s.pdf Nombres i àlgebra. Examen resolt
  A3021205.pdf Nombres i àlgebra. Examen no resolt
  B3021205.pdf Nombres i àlgebra. Examen no resolt
  A3051206.pdf Àlgebra i moviments. Examen no resolt
  B3051206.pdf Poliedres. Examen no resolt
  A3051207.pdf Àlgebra, poliedres i moviments. Examen no resolt
  B3051207.pdf Àlgebra, poliedres i moviments. Examen no resolt
2n de BAT
A2101101s.pdf Nombres,successions i funcions. Examen resolt
  A2111102.pdf Nombres, successions i funcions. Resolució
  A2021103.pdf Anàlisi. Resolució
  A2021204.pdf Anàlisi. Examen no resolt
  A2041205.pdf Àlgebra. Examen no resolt
  A2051206.pdf Àlgebra i geometria. Examen no resolt
  A2051207.pdf Global. Examen no resolt

 

2013/2014

4t d'ESO
A4091401.pdf Rutines de càlcul i àlgebra. Resolució
  A4101402.pdf Estadística. Resolució
  A4111403.pdf Estadística, combinatòria i probabilitat. Resolució
  B4011404.pdf Resolució
  A4021405.pdf Estadística, nombres, equacions i trigonometria. Examen no resolt
  B4021405.pdf Estadística, nombres i equacions. Resolució
  A4041406.pdf Equacions i trigonometria. Resolució
  B4041406.pdf Equacions i trigonometria. Resolució
  A4061407.pdf Global. Resolució
  B4051407.pdf Funcions. Resolució
  B4091409.pdf Global. Examen no resolt
1r de BAT
B1091401 Rutines de càlcul i àlgebra. Resolució
  B1101402 Nombres i equacions. Resolució
  B1111403 Nombres, equacions i polinomis. Resolució
  B1011404 Nombres, àlgebra i trigonometria. Resolució
  B1021405 Nombres, àlgebra i trigonometria. Resolució
  B1041406 Trigonometria, complexos i geometria afí. Resolució
  B1061407 Geometria i funcions. Resolució

 

2014/2015

3r d'ESO
3a18111401s.pdf Nombres i equacions. Examen resolt
  3a021502s.pdf Nombres i equacions. Examen resolt
    Document GeoGebra relacionat amb l'enunciat 1
  3a021503.pdf Nombres, equacions i poliedres. Resolució
  3A041504s.pdf Àlgebra, funcions i problemes. Examen resolt
  3a061505.pdf Global. Examen no resolt
1r de BAT
1b101501s.pdf Nombres equacions i polinomis. Examen resolt
  1a111502s.pdf Nombres, àlgebra i trigonometria. Examen resolt
  1a0111503s.pdf Àlgebra i trigonometria. Examen resolt
  1a031504s.pdf Àlgebra, trigonometria i geometria afí. Examen resolt
  1A051505s.pdf Àlgebra, trigonometria i geometria. Examen resolt
  1a061506s.pdf Global. Examen resolt
  1aMi1507.pdf Global de millora. Examen no resolt

 

2015/2016

4t d'ESO
4a101601s.pdf Estadística i rutines numèriques i d'àlgebra. Examen resolt
  4a111602s.pdf Estadística, probabilitat i rutines. Examen resolt
  4A021603.pdf Nombres i equacions. Resolució
  4A021604.pdf Nombres i equacions. Resolució
  4A041605s.pdf Nombres, equacions i trigonometria. Examen resolt
  4a061606s.pdf Nombres, equacions, trigonometria i funcions. Examen resolt
2n de BAT
2a101601s.pdf Inicial. Examen resolt
  2a121602.pdf Funcions. Resolució
  2a021603.pdf Funcions. Resolució
  2a031604.pdf Funcions. Resolució
  2a31605s.pdf Àlgebra. Examen resolt
  2a041606.pdf Àlgebra i geometria afí. Resolució
  2a051607.pdf Àlgebra i geometria. Resolució
  PT051607.pdf Àlgebra i geometria. Resolució
    Document GeoGebra relacionat amb l'enunciat 2
  2a051608.pdf Global. Resolució
2n de BAT CS
2b101601s.pdf Inicial. Examen resolt
  2b121602.pdf Funcions. Resolució
  2b021603.pdf Funcions. Resolució
  2b031604.pdf Funcions. Resolució
  2b031605s.pdf Àlgebra. Examen resolt
  2b041606.pdf Àlgebra i programació lineal. Resolució
  2b051607.pdf Àlgebra i programació lineal. Examen no resolt
  2b051608.pdf Global. Examen no resolt

 

2016/2017

3r d'ESO
3a101601s.pdf Nombres. Examen resolt
    Sobre l'enunciat 3
  3a111602s.pdf Nombres, successions i geometria. Examen resolt
  3a011703s.pdf Examen resolt
  3a021704s.pdf Examen resolt
    Activitat i GeoGebra de l'enunciat 1
  3a031705s.pdf Examen resolt
    Document GeoGebra relacionat amb l'enunciat 1
  3a051706s.pdf Examen resolt
  3a061707s.pdf Examen resolt
1r de BAT
1a101701as.pdf Nombres i àlgebra. Examen resolt
  1a101701bs.pdf Nombres i àlgebra. Examen resolt
  1a1117021s.pdf Nombres i àlgebra. Examen resolt
  1a1117022s.pdf Nombres i àlgebra. Examen resolt
  1a011703s.pdf Nombres, àlgebra i trigonometria. Examen resolt
    GeoGebra per a l'enunciat 8
  1a021704s.pdf Nombres, àlgebra, trigonometria i vectors. Examen resolt
  1a041705s.pdf Nombres, àlgebra, trigonometria i geometria analítica. Examen resolt
  1a061706s.pdf Global. Examen resolt
  1a061707s.pdf Global. Examen resolt

 

 

Llistes d'exercicis: Exercicis i problemes resolts en format PDF, comprimits en fitxers ZIP

 

Diapositives Fact_entersRev.pdf(1019 KB) Factorització d'enters
  Frac01yRev.pdf(1357 KB) Operacions amb fraccions
1r d'ESO Num1eso01.pdf(65 KB) Operacions amb naturals. Exercicis
  Num1eso02.pdf(59 KB) Números i operacions. Exercicis i problemes
  Num1eso03.pdf(48 KB) Números, fraccions i operacions. Exercicis i problemes
2n d'ESO se01.pdf (27 KB) Operacions amb enters
  pot2ESO_01.pdf (49 KB) Operacions amb potències
  frac2ESO01.pdf (30 KB) Operacions amb fraccions
  frac2ESO02.pdf (52 KB) Operacions amb fraccions (Procediments i exercicis)
  Alg2ESO01.pdf (50 KB) Àlgebra I
  Alg2ESO02.pdf (31 KB) Àlgebra II
3r d'ESO LC3090601.ZIP (23 KB) Nombres racionals
  LC3090602.ZIP (23 KB) Nombres racionals
  LC310603.ZIP (33 KB) Nombres racionals i potències
  QPC3090601.ZIP (40 KB) Mesura i proporcions
  LB3100704.ZIP (31 KB) Potències
  LB3100705.ZIP (35 KB) Fraccions, potències i equacions
  QPC3110602.PDF (34 KB) Problemes d'aritmètica i àlgebra de 1r grau
  LC3020604.pdf (41 KB) Equació de segon grau
  eqSist1207.pdf (45 KB) Equacions i sistemes
  eq_1_2_08.pdf (39KB) Equacions de 1r i 2n grau
4t d'ESO L4ESO01.ZIP (45 KB) Equacions
  L4ESO02.ZIP (52 KB) Trigonometria i Funcions
  L4ESO03.pdf Radicals
  LC4100601.pdf Radicals
  L4ESO10_01.pdf(65 KB) Exercicis i problemes. Segon grau
  L4020301.pdf(65 KB) Combinatòria i probabilitat
  L4ESOVect.pdf(339 KB) Vectors
1r. de BAT L1B0401.ZIP (65 KB) Radicals i polinomis
  1BAT070119b.pdf (44 KB) Nombres, polinomis, equacions i trigonometria
  EstOpt_01_19.pdf(49 kb) Combinatòria
  EstOpt_02.pdf(43 KB) Probabilitat
2n de BAT 2BAT0601.ZIP (57 KB) Exercicis i problemes de funcions
  LlistaOpti_0910.pdf(90 KB) Problemes d'optimització
  LlistaAlg_0910.pdf(58 KB) Exercicis i problemes d'àlgebra

 

 

 

 

 

 

 

Apunts i activitats : Col·lecció d'apunts i activitats sobre temes diversos

 

Introducció al càlcul diferencial CDERIVBAT05.pdf Índex de continguts
Trigonometria BAT TRIG1BAT02x.PDF Índex de continguts
Trigonometria ESO trig4ESO2018.pdf  
Geometria afí del pla VECTORSPS.pdf Índex de continguts
Àlgebra lineal ALG2BAT.ZIP Índex de continguts
Àlgebra lineal (CCSS) ALG2BATCCSS.ZIP Índex de continguts
Càlcul integral CINT2BATX.ZIP Índex de continguts
Successions. Mètode d'inducció SUCCESSIONS2.ZIP Índex de continguts
El nombre irracional. Radicals OPSRADIC3.PDF Índex de continguts
Successions recurrents RECU3.ZIP Índex de continguts
El nombre complex NCOMPLEX.PDF Índex de continguts
Seccions còniques CONIQUES.PDF Índex de continguts
Matemàtica Comercial MATCOM1BAT09.PDF Índex de continguts
Sobre límits de funcions. Continuïtat i asímptotes FUNCIONLIMITS.ZIP Índex de continguts
Binomi de Newton BINOMINEWTON3.PDF Índex de continguts
Binomi de Newton (versió reduïda) BINOMI DE NEWTON_CCSS.PDF  
Geometria mètrica plana GEOMMET1BAT.pdf Índex de continguts
Polinomis Apunts i exercicis. Intro  
Pentàgon amb paper plegat PENTAGONPAPER.ZIP  
Apunt sobre la mitjana harmònica des de la geometria MITJHARMONI.PDF  
Sistemes de numeració   Extret dels continguts en el capítol 4 de Estudis i activitats sobre problemes ...

Versió per als professors

SIST_NUM.PDF

Versió per als alumnes

ACTI_SIST_NUM_2.PDF
Algoritme d'Euclides ALG_EUC.PDF  
Una introducció a l'àlgebra de matrius des de la geometria MOVPRODMATRIUS2.PDF  
Sobre combinatòria. (Resum) COMBINATOR19b.PDF  
Probabilitat (1 BAT) PROBAB98.PDF  
Funcions exponencial i logarítmica ExpoLogar2.pdf  
ACTIVITATS
  Càlculs per a la construcció d’una cúpula icosaèdrica de freqüència 2. Indicacions per a freqüència 4 Geoda2018Setembre2019Final.pdf  
  Exercicis i problemes de recuperció de pendents (4t d'ESO) TreballEstiu34eso.pdf  
  Moviments del pla i mosaics periòdics. --Apunts, applets i activitats (3r d'ESO) Mov_3ESO_09  
  Sangakus. Recursos de geometria. --Activitats i recursos de professor (2n cicle d'ESO) Sangak_4.pdf  
  Moviments del pla (Casa Castellarnau) MovMosca.pdf Índex de continguts
  Problemes de probabilitat resolts (1 BAT) Ex_Probab2013.PDF  
  Problema de la caixa amb paper plegat (ESO) CaixaEnunResol.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxers DERIVE: Col·lecció de fitxers per executar amb el programa DERIVE
 

Si no disposeu d'aquest programa, podeu descarregar una versió de prova en espanyol de DERIVE5(5267 KB), la qual us permetrà treballar amb aquests fitxers. Podeu trobar més informació sobre aquest programa a la plana de la Asociación de usuarios de Derive de España .

 

1)

Un algoritme de divisió a l'antic Egipte

Es presenta la divisió entera de dos nombres mitjançant un algoritme en què només hi intervenen sumes, diferències i multiplicacions per 2. Abans de consultar el desenvolupament en el fitxer en format PDF comprimit

DivisioEgipcia3.zip(93 KB),

podeu observar l'esquema adjunt de la divisió de 511 entre 23 per tal d'esbrinar la marxa de l'algoritme.

Fitxer: Degip.dfw

 

 

2)

Generació de terns pitagòrics primitius

Un tern pitagòric primitiu ve definit per 2ab, a^2-b^2, a^2+b^2 i les condicions mcd(a,b)=1 i a,b de diferent paritat.

Fitxer: Ternsp.mth

En aquest fitxer hi trobareu la construcció de la funció TERNP(n,m,k) que torna els primers k terns pitagòrics primitius mitjançant les k primeres parelles (a,b) tals que a>=n, b>=m i b<a.

A la taula adjunta trobeu el resultat de TERNP(4,3,6)

 

2ab
a^2-b^2
a^2+b^2
a
b
24
7
25
4
3
20
21
29
5
2
40
9
41
5
4
12
35
37
6
1
60
11
61
6
5
28
45
53
7
2